Településüzemeltetés

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az Mötv. alapján a helyi közszolgáltatások ellátásának nagy része a települési önkormányzat feladata. A törvény szerint a települési önkormányzatok településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatai a következők:

  • településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
  • környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás);
  • helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás;
  • helyi közösségi közlekedés biztosítása;
  • hulladékgazdálkodás;
  • távhőszolgáltatás;
  • víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.


A településrendezéssel nem csak kedvező folyamatok segíthetők elő, hanem bizonyos kedvezőtlen folyamatok meg is akadályozhatok. A település üzemeltetése, működőképességének fenntartása szempontjából például igen nagy többletkiadást tud okozni a szétszórt településszerkezet (hosszabb közúthálózat, közműhálózat fenntartása, karbantartása, több utazási idő, a gazdaságos, de ugyanakkor a területek közel azonos ellátási-, szolgáltatási szintjének megteremtése, stb.).

scrollUp