Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-04-26 / módosítva: 2018-07-30

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény létrehozta a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet (TSZSZ), mely 

 • az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződés építőipari teljesítéséből eredő kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg.
 • a Közbeszerzési Hatóság felkérésére szakértőként működik közre a közbeszerzési szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzésére irányuló külön jogszabályban meghatározott eljárásban.
 • az államháztartásért felelős miniszter felkérésére igazságügyi szakértőként működik közre az európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektek költségnövekménye támogathatóságának vizsgálatára irányuló külön jogszabályban meghatározott eljárásban.
 • véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthetőségéhez is kérhető, amennyiben az érvényesítés kérdése vitás a szerződő felek között,
 • a szerződés teljesítését vizsgálja, szakvéleményt vagy kivonatot ad ki, amely alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy nem a szerződésnek megfelelő módon történt meg, és a teljesítésért járó ellenérték megfizetése - adott esetben a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése - milyen összegben indokolt.

 

A TSZSZ-szel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet meghatározása szerint:

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv: az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerint meghatározott szakértői vélemény kiadására jogosult független szervezet.

Szerződést biztosító mellékkötelezettség: a garancia, zálogjog és kezesség,

 

A TSZSZ független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. A Szerv tagja az az igazságügyi szakértő és az az építési műszaki ellenőr, aki a véleményező bizottság által meghirdetett pályázati kiírásnak megfelelt, és akit az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével kinevezett.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a TSZSZ-t, annak tagjait és tisztségviselőit nem utasíthatja.

 

A TSZSZ szakvélemény a következő kérdések tárgyában készül:

 1. a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő munkák leírása,
 2. az a) pont szerinti munkák közül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített munkák mennyiségének és minőségének meghatározása,
 3. az a) pont szerinti munkák közül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem végzett munkák meghatározása, és
 4. a b) és c) pont szerinti munkáknak a szerződés szerinti költségvetési tételek, vagy az átalánydíj arányos részének alapulvételével meghatározott értéke.

 

Semmis az a szerződési kikötés, amely a TSZSZ eljárását kizárja, korlátozza, vagy a TSZSZ eljárásának kezdeményezéséhez negatív jogkövetkezményt fűz.

 

A szakértői vélemény elkészítése díjazás ellenében történik. A szakértői díj

 • a kérelmező által megjelölt vitatott bruttó érték 1%-a, de
 • legkevesebb bruttó 60 000 forint és
 • nem haladhatja meg a bruttó 450 000 forintot.

A szakértői díjat a kérelmező a kérelem beadásakor fizeti meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára.

 

 

scrollUp