Területrendezés

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A területrendezés az országos területfejlesztési politika érvényesülését szolgálja azzal, hogy meghatározza a térségi területfelhasználás rendjét és szabályait, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózat térbeli rendjét. A területrendezés feladata, hogy elősegítse a fenntartható fejlődést azáltal, hogy a tervezési területen fenntartja a természeti adottságokat, erre alapozva meghatározza a műszaki infrastruktúra hálózatok térbeli rendjét, valamint a térségi területfelhasználásra és a műszaki infrastruktúra hálózatokra vonatkozó szabályokat. A területrendezés a távlatokban megvalósuló optimális térszerkezet meghatározására törekszik. Az adottságokat feltárásával, az optimális térszerkezet meghatározásával és a terület használatra vonatkozó szabályok megállapításával megfelelő térbeli keretet tud biztosítani a fejlesztési koncepciók és programok, valamint a beruházások megvalósításához. A területrendezés biztosítja a fejlődés területi feltételeit, de egyben védi a természeti és kulturális értékeket, valamint a még be nem épített mezőgazdasági területeket. A helybiztosítással megteremti a feltételeket a nagytávra tervezett műszaki infrastruktúra hálózatok megvalósításához. 

 

A tervek jogszabállyal kerülnek elfogadásra, melyek elsősorban a települési önkormányzatok számára jelentenek kötelezettséget, mivel a települési szintű területfelhasználásnak és a helyi építési szabályzatnak összhangban kell lenni a területrendezési tervek előírásaival. A területrendezési tervek bár figyelmébe veszik a fejlesztési koncepciók célrendszerét és fejlesztési elképzeléseit, de számos olyan szabályozási elemet tartalmaznak, amelyek a természeti adottságok és az épített környezeti elemek védelmet szolgálják. A területrendezésnek nem feladata a fejlesztési elképzelések célterületeinek lehatárolása, hanem elsősorban a fejlesztések térbeli lehetőségeinek és korlátainak a meghatározása a természeti adottságok védelmének biztosításával. A területrendezési terv az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú műszaki szerkezetét meghatározó tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki infrastruktúra hálózatok összehangolt elhelyezését és a térségi területfelhasználási rendszer valamint az optimális térszerkezet megvalósulását.

 

A területrendezési tervek hierarchikus rendszerét a területfejlesztés társadalmi és gazdasági céljaival összehangolt műszaki és ökológiai szempontok alapján készült tervek alkotják. A területrendezési tervek fajtáit a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) határozza meg az alábbiak szerint: 

-        országos területrendezési terv;

-        kiemelt térségi területrendezési terv;

-        megyei területrendezési terv.

 

A területrendezési tervek jellemző méretaránya M= 1:50 000 és M =1:500 000 között van. A terv ennek a méretaránynak megfelelő mélységben képes a térségi területfelhasználási egységeket és műszaki infrastruktúra hálózatokat kijelölni, illetve szabályozni. A területrendezési tervek csak olyan területhasználati döntéseket tartalmaznak, amelyek parlamenti, vagy megyei önkormányzati döntést igényelnek.

 

scrollUp