Területrendezési hatóságok

Magó Erzsébet
Létrehozva: 2016-07-14 / módosítva: 2018-07-30

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 19. §-a az egyes területrendezési hatósági eljárással összefüggő hatósági feladatokat az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz telepítette. A Tftv. 23/D. § azokról az esetekről rendelkezik, amelyeknél a területrendezési hatósági eljárás lefolytatása szükséges és az eljárás során az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal térségi területfelhasználási engedélyt ad ki. Az eljárásban a területrendezési hatóság a területrendezési tervvel való összhangot vizsgálja. A Tftv. garanciális szabályt is tartalmaz, mely szerint a területrendezési hatóság a térségi területfelhasználási engedély kiadását, csak akkor tagadhatja meg, ha a térségi területfelhasználási kérelemben szereplő javaslat nincs összhangban az elfogadott országos vagy adott térségre vonatkozó területrendezési terv előírásaival. Az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal döntése ellen fellebbezni nem lehet. A térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni keresetet a törvényszékhez lehet csak benyújtani.

A területrendezési tervek érvényesítésénél az egyes műszaki infrastruktúra hálózati elem és egyedi építmény engedélyezésénél KHV eljárás lefolytatására van szükség a környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm rendelet (továbbiakban: KHV rendelet) szerint. A KHV rendelet 12. számú melléklete a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében szakhatóságként az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. A szakhatósági közreműködés nem vonatkozik az összes tervi elemre, csak a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. mellékletében szereplő országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózati elem és egyedi építmény megvalósítására irányuló KHV esetében kell az eljárásban szakhatóságként részt venni.

 

scrollUp