Tervezés

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az építési tevékenységhez kapcsolódó tervezési tevékenységnek két fő típusa van a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési tevékenység.

1. Településtervezési tevékenységnek minősül a településrendezési eszköz elkészítése. A településrendezési eszköz fogalmába a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv tartozik.


Településrendezési tervezési tevékenységek

 • településtervezési területen településtervezési szakterület,
 • településtervezési szakági területen
  • településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület,
  • településtervezési közlekedési szakterület,
  • településtervezési víziközmű szakterület,
  • településtervezési energia-közmű szakterület,
  • településtervezési hírközlési szakterület.


A településtervezési tevékenységet az folytathat, aki

 • rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. A névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett természetes személyt.
 • büntetlen előéletű és nem áll szakértői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá
 • rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint
 • megfelel a meghatározott egyéb feltételeknek.
   

2. Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése és kormányrendeletben foglaltak szerinti ellenőrzése.


Az építészeti-műszaki dokumentáció az építési tevékenység megvalósításához - pályázathoz, tervpályázathoz, tervtanácshoz, engedélyezéshez, ajánlatkéréshez, építőipari kivitelezéshez, állapotfelméréshez, állapot vagy megvalósítás dokumentálásához - szükséges tervezési programot, terveket, dokumentumokat tartalmazza.


Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:

 • építészeti tervezési terület,
  • belsőépítészeti tervezési szakterület,
  • kertépítészeti műtárgy tervezési szakterület,
 • táj- és kertépítészeti tervezési terület,
 • sajátos építmények műszaki tervezési terület
  • közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás részszakterület, közúti építmények tervezési részszakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, hajózási építmények tervezési részszakterület, hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület,
  • hírközlési építmények tervezési szakterületen vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület, vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület,
  • vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen települési víziközmű tervezési részszakterület, területi vízgazdálkodás tervezési részszakterület és vízkészlet gazdálkodás tervezési részszakterület,
  • bányászati építmények tervezési szakterület,
  • gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület,
  • energiaellátási építmények tervezési szakterületen hőenergetikai építmények tervezési részszakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület, megújuló energia építmények tervezési részszakterület, atomenergia építmények tervezési részszakterület,
 • szakági műszaki tervezési terület
  • hídszerkezeti tervezési szakterület,
  • tartószerkezeti tervezési szakterület, a szakterületen épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület,
  • építmények gépészeti tervezési szakterület, a szakterületen épületfizikai tervezési részszakterület,
  • építményvillamossági tervezési szakterület,
  • geotechnikai tervezési szakterület.


Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek az építésügyi hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentációk készítése építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött.


Az építésügyi hatósági eljárások lefolytatásához és az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenységet az folytathat, aki

 • rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. A névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett természetes személyt.
 • nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű, továbbá
 • rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint
 • megfelel az egyéb feltételeknek.


Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet folytató személy csak olyan szakterületen végezhet tervezési munkát, amelyhez megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkezik.


Az építészeti-műszaki tervező feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) foglaltak, az építtető igényei, megbízása, a tervezési program és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az építésügyi hatósági eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése.


Tervezői jogosultsággal végezhető az alábbi tervek késztése is:

 • a tervtanácsi terv,
 • a településképi véleményezéshez szükséges terv,
 • a megvalósulási terv


Az építészeti-műszaki szakági tervező feladata az építmény tervezéséhez szükséges szakági terv elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. Tevékenysége kiterjedhet az általános és a sajátos építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi munkarészek teljes körű elkészítésére.


Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység a képesítéstől, a gyakorlati időtől és a szerzett jogtól függően - kamarai szabályzatban rögzítettek szerint - korlátozott vagy teljes körű tervezési jogosultsággal folytatható.

Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat hitelesítenie kell az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épelj.) előírásai szerint.

Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki tervet a megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie.


Az összeférhetetlenségi szabályok szerint, nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet

 • az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője,
 • az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész.

 

scrollUp