Tervezési díj

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A tervezési díj tartalmának általános meghatározása már jogszabályban meghatározásra került és a gyakorlatban ezekre a követelményekre mindenképpen figyelni kell.

 
Ezek szerint a tervezési díj magában foglalja a

 1. közvetlen költségek, ennek keretében
 • a számított munkadíj,
 • az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke,
 1. közvetett költségek, ennek keretében
 • a működési költség,
 • anyagjellegű ráfordítás,
 • az értékcsökkenési leírás,
 • az egyéb ráfordítások,
 1. a tervezett nyereség

együttes összegét.


A tervezési díj megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a tervezés

 • fővállalkozásban valósul-e meg, vagyis pl. az építész tervező, mint fővállalkozó köt az építtetővel a teljes tervezési munkára tervezési szerződést és alvállalkozóként ő vonja be a szakági tervezőket, vagy
 • az építtető külön-külön szerződik a különböző tervezőkkel több tervezési szerződéssel, vagy
 • vegyes konstrukcióban valósul meg a tervezés vállalkozásba adása, illetve
 • a tervezési szerződést vállalkozó tervezővel vagy tervezői vállalkozással kell-e megkötni.


Befolyásolja továbbá a tervezési díj összegét az is, hogy az építtetői igények alapján milyen típusú és hány tervdokumentumra vonatkozik a szerződés: pl. egy vagy több tervvázlat, ötletterv, szakhatósági terv, tervtanácsi terv, tervpályázati terv, engedélyezési terv, tenderterv, kivitelezési terv, megvalósítási terv, stb.

scrollUp