Tervezői feladatok

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-05-17

Az egyszerű bejelentés keretében megvalósuló lakóépület megvalósításához a tervezőnek csak kivitelezési tervet kell készítenie a jogszabályban előírt tartalommal és formában. Ezt a tervet fel kell elektronikus formában töltenie az építtető által már készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóba, a bejelentés mellékleteként.

 

Az egyszerű bejelentés esetén nincs a tervek vonatkozásában előzetes hatósági kontroll, azonban ennek hiányában is be kell tartania a tervező(k)nek az épület elhelyezésére és kialakítására vonatkozó szabályokat a tervezés során. Ugyanis ha a tervek hibásak (anyagi jogot sértenek), akkor a kivitelezés is hibás, az épület és az építési tevékenység pedig szabálytalanná válik, melynek szankció-következményei lesznek. 

 

A tervező kötelező feladatai:

  • tervezési szerződés alapján:
  • a tervezési program előállításában szakmai részvétel
  • a szükséges és előírt számú szakági tervező bevonása a tervezésbe
  • a szakági és a társtervezők – illetve ha szükséges a szakértők – munkájának, tervi és szakmai anyagának szakmai koordinációja, összehangolása
  • a tervezéshez szakmailag szükséges egyeztetések (pl. közműegyeztetés) lefolytatása
  • a munkájában az épületre jogszabályban előírt és a tervezési szerződésbe foglalt anyagi jogi követelmények betartása a tervezés során.
  • a tervi dokumentumok előírt formában történő előállítása és feltöltése az ÉTDR rendszerbe
  • tervezői művezetői szerződés alapján a kivitelezés során az építési tevékenység végzése és a kivitelezési dokumentáció tartalma összhangjának ellenőrzése, ennek érdekében konzultációk a kivitelezőkkel, a szükséges bejegyzések megtétele az elektronikus építési naplóban (pl. arról, hogy az épület a tervek szerint elkészült).

 

Az építtető a tervezői vagy a tervezői művezetői szerződésben egyéb feladatokkal is megbízhatja a tervezőt.

 

scrollUp