Tervezői feladatok

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2017-01-16

Az egyszerű bejelentés keretében megvalósuló lakóépület kivitelezési terve készítésekor a tervezőnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) megfogalmazott általános feladatokon túlmenően fajsúlyozottan több feladata van és lényegesen nagyobb a felelőssége is.

 

Az egyszerű bejelentés esetén nincs a tervek vonatkozásában előzetes hatósági kontroll, hanem a bejelentés megtételét követő 16. napon a kivitelezés megkezdhető. Azonban előzetes ellenőrzés hiányában is be kell tartania a tervező(k)nek az épület elhelyezésére és kialakítására vonatkozó szabályokat a tervezés során.

 

Ugyanis ha a tervek hibásak (anyagi jogot sértenek), akkor a kivitelezés is hibás, az épület és az építési tevékenység pedig szabálytalanná válik, melynek szankció-következményei lesznek. Ezek a következmények felvetik a tervező – közigazgatási felelősségén túlmenően – a polgári jogi felelősségét is az ügyben.

 

Mindezek tükrében a tervező feladata:

tervezési szerződés alapján:

  • a tervezési program előállításában szakmai részvétel
  • a szükséges és előírt számú szakági tervező bevonása a tervezésbe
  • a szakági és a társtervezők – illetve ha szükséges a szakértők – munkájának, tervi és szakmai anyagának szakmai koordinációja, összehangolása
  • a tervezéshez szakmailag szükséges egyeztetések lefolytatása
  • a munkájában az épületre jogszabályban előírt és a tervezési szerződésbe foglalt anyagi jogi követelmények betartása a tervezés során.
  • a tervi dokumentumok előírt formában történő előállítása és feltöltése az ÉTDR rendszerbe

 

Tervezői művezetői szerződés alapján a kivitelezés során az építési tevékenység végzése és a kivitelezési dokumentáció tartalma összhangjának ellenőrzése, ennek érdekében konzultációk a kivitelezőkkel, a szükséges bejegyzések megtétele az elektronikus építési naplóban.

 

A tervező felelős:

a) az általa készített építészeti-műszaki dokumentáció (ideértve a kivitelezési dokumentációt is)

aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért,

ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért,

ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,

c) az építészeti-műszaki dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért,

d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

 

 

scrollUp