Többletmunka vagy pótmunka?

Létrehozva: 2018-04-23 / módosítva: 2018-04-23

Örök kérdés, hogy egy építési beruházás elszámolásakor az elvégzett munka többletmunkának vagy pótmunkának minősül és vajjon ezt a hatóságok, a TSZSZ vagy a bíróságok hogyan ítélik meg?

Alábbi táblázatban a hatályos szabályozás vonatkozó elemeit mutatjuk be és hasonlítjuk össze.

 

2013. évi V. törvénya Polgári Törvénykönyvről

PTK

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Épkiv

6:244. § [Többletmunka. Pótmunka]

  1. A vállalkozó köteles elvégezni
  • a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és
  • az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

2. § e) többletmunka:

  • a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan meglévő,
  • a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetésben szereplő tétel,
  • amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik,

 

6:244. § [Többletmunka. Pótmunka]

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

2. § f) pótmunka:

  • a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő,
  • előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel,

 

3. § (9) A kivitelező - az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint - a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni.

6:245. § [A vállalkozói díj]

(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

3. § (8) A többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott.

 

24/A. § (5) Az e-építési naplóban köteles haladéktalanul közölni

a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a többletmunka, pótmunka műszaki szükségességét,

b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a többletmunka, pótmunka igényét.

 

scrollUp