Tulajdonos feladatai

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

Kötelezettségek 

Az építési folyamat szűkebb értelemben a kivitelezés befejezésével és az építési napló bezárásával befejeződik, az építményt a használatbavételi engedéllyel használatba veszik, üzembe helyezik és innentől kezdve azt fenn kell tartani, gazdaságosan üzemelteni. Az építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében pedig köteles az építmény

  • jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és
  • rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani.

Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén a műemlék tulajdonosa jókarbantartási kötelezettségének teljesítése a fentieken túlmenően a védettséget megalapozó műemléki érték sértetlen fennmaradásának és érvényesülésének biztosítására is kiterjed.


Ahhoz, hogy a tulajdonos a fenti kötelezettségeit teljesíteni tudja, az építmény állapotát szükség szerint - arra külön jogszabály szerint jogosultsággal rendelkező szakértővel – felül kell vizsgáltatnia

  • a tűzbiztonság,
  • a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
  • a használati biztonság,
  • a zaj és rezgés elleni védelem,
  • az energiatakarékosság és hővédelem,
  • az életvédelem és katasztrófavédelem

követelményeire vonatkozóan.

Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén a kötelezettségek teljesítése érdekében elvégzett felülvizsgálatnak ki kell terjednie a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek történő megfelelésre is.

Az előírt felülvizsgálatot a mechanikai ellenállás és stabilitás (állékonyság) követelményeire vonatkozóan a tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú építmény esetében legalább 20 évenként el kell végezni. Egyéb építmények esetében a felülvizsgálatot az építmény állapotát figyelembe véve kell lefolytatni.

A jókarbantartás során a használatban lévő építmény folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási, felújítási tevékenységet kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

 

 

scrollUp