Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Tűzvédelem

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2017-05-05

A tűzvédelmi hatóság – attól függően, hogy mi az eljárás tárgya – hol önálló hatóságként, hol szakhatóságként jár el az egyes ügyekben.

 

Tűzvédelmi hatóság

 1. Az első fokú tűzvédelmi hatóság a katasztrófavédelmi kirendeltség, amely
 1. a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár,
 2. a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi,
 3. a Ttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár,
 4. a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,
 5. az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha
  1. a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
  2. a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,
  3. tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,
  4. a ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a rendezvény szervezője nem, vagy nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg,
 6. a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja,
 7. lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését,
 8. eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (Kstv.) 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági eljárásokban,
 9. azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,
 10. eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe,
 11. a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

 

II. Az első fokú tűzvédelmi hatóság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, amely

 1. eljár a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,
 2. a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében meghatározott esetekben eljár,
 3. eljár a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben,
 4. azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott,
 5. eljár a Kstv. 7. §-ában meghatározott hatósági és felügyeleti eljárásokban,
 6. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,
 7. a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi,
 8. az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,
 9. lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
 10. eljár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

 

III. Az első fokú tűzvédelmi hatóság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, amely

 1. engedélyezi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazását, aminek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,
 2. az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérést engedélyezhet,
 3. a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldást elbírálja,
 4. a külön jogszabályban meghatározott esetekben dönt a védelem egyenértékűségéről,
 5. eljár a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban,
 6. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben eljár,
 7. eljár a területi szerv, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével és az általuk szervezett tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, és dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,
 8. eljár a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárásban,
 9. az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokkal összefüggésben:
  1. személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet a kiadott nyilatkozatokról,
  2. ellenőrzi a kiadott nyilatkozatok megfelelőségét.

 

IV. A másodfokú tűzvédelmi hatóság a területi szerv. Másodfokú tűzvédelmi hatóság a központi szerv azokban az ügyekben, ahol a területi szerv első fokú tűzvédelmi hatóságként eljárt.

 

Tűzvédelmi szakhatóság

 1. Főszabályként az első fokú tűzvédelmi szakhatóság a katasztrófavédelmi kirendeltség.

 

 1. Az első fokú tűzvédelmi szakhatóság a területi szerv az alábbi ügyekben:
 1. a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,
 2. az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:
 1. magas építmények,
 2. a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,
 3. a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
 4. a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
 5. az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
 6. a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,
 1. kiemelt jelentőségű ügyben, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

 

 1. Az első fokú tűzvédelmi szakhatóság a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában a központi szerv.

 

 1. Főszabályként a másodfokú tűzvédelmi szakhatóság a területi szerv. A másodfokú tűzvédelmi szakhatóság a központi szerv azokban az ügyekben, ahol a területi szerv járt el első fokú tűzvédelmi szakhatóságként.

 

A tűzvédelmi szakhatóságot a legtöbbször építésügyi hatósági eljárásokba vonják be. Ennek szabályait alapvetően az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza. A szakhatóság bevonásának alapelvei közé tartoznak:

 • a szakhatóság állásfoglalásában csak a hatáskörébe tartozó szakkérdés jogszabályban meghatározott követelményeit jogosult érvényre juttatni azzal, hogy az állásfoglalásban meg kell jelölni a követelmény jogszabályi hivatkozását is.
 • a szakhatóság állásfoglalásának kialakítását és az általa vizsgált dokumentáció záradékolását a számára biztosított ÉTDR-ben végzi.
 • a szakhatóság ügyintézési határideje az elektronikus megkeresésnek a szakhatósághoz történő - az ÉTDR alkalmazás által rögzített - megérkezését követő munkanapon indul. A szakhatóság az eljárása során egy alkalommal, legfeljebb tíznapos teljesítési határidő kitűzésével bocsáthat ki hiánypótlási felhívást.
 • ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul és ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban nem vett részt,
  • az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a tűzvédelmi hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést,
  • a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulását nem kell megadottnak tekinteni, ha a tűzvédelmi szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást.

 

A tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció

1. Az építési, a fennmaradási és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás esetén

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma

1.1. Műszaki leírás, ami tartalmazza:

1.1.1. a kockázati osztályba sorolásra,

1.1.2. a technológia tűzvédelmére,

1.1.3. az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,

1.1.5. a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra,

1.1.6. a hő és füst elleni védelem kialakítására,

1.1.7. a hasadó, hasadó-nyíló felületekre

1.1.8. a tűzoltósági beavatkozási feltételekre,

1.1.9. a kiürítésre, mentésre,

1.1.10. az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,

1.1.11. a beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítására,

1.1.12. a biztonsági jelzésekre

vonatkozó megoldásokat.

1.2. Rajzi munkarészek a tűzvédelmi követelmények teljesítését bemutató

1.2.1. helyszínrajz,

1.2.2. alaprajz,

1.2.3. homlokzati rajz,

1.2.4. metszetrajz.

1.3. Melléklet:

1.3.1. Az oltóvízellátás biztosítására vonatkozó közműszolgáltatói nyilatkozat.

2. Az összevont építési engedélyezési eljárás elvi építési keretengedélyezési eljárása esetén a tűzvédelmi dokumentáció tartalma

2.1. Írásos munkarész, mely tartalmazza az épület azon építészeti és tűzvédelmi tulajdonságait, amelyek a tűztávolság vonatkozó jogszabály szerinti megállapításához szükségesek.

2.2. Helyszínrajz, melyen feltüntetik az engedélyezéssel érintett építményt és a szomszédos építményeket, valamint a közöttük lévő távolságot.

 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban közreműködő tűzvédelmi szakhatóság

 

 A

 B

 C

 D

 E

1.

 Bevonás és közreműködés feltétele

 Szakkérdés

 Hatósági eljárás

 Első fokon eljáró hatóság

 Másodfokon eljáró hatóság

6.

 A következő esetekben:
1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén.
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén.
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2.
4. A több,  mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti
- állvány jellegű építmény esetén.

 Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.

 a) építési
b) összevont,
c) az engedély hatályának meghosszabbítási,
d) használatbavételi,
e) fennmaradási,
f) országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-
biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

 a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-
biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban közreműködő tűzvédelmi szakhatóság

 

 A

 B

 C

 D

 E

 1.

 Bevonás és közreműködés feltétele

 Szakkérdés

 Hatósági eljárás

 Elsőfokon eljáró hatóság

 Másodfokon eljáró hatóság

 2.

 A következő esetekben:
1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén.
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén.
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek - az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2.
4. A több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti
- állvány jellegű építmény esetén.

 Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.

 a) építési,
b) összevont,
c) az engedély hatályának meghosszabbítási,
d) használatbavételi,
e) fennmaradási,
f) országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás

 a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-
biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

 a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-
biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

 

scrollUp