Útépítési és közművesítési hozzájárulás

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az útépítési és közműépítési hozzájárulás is a sajátos jogintézmények közé tartozik. Az Étv. 28. §-a előírja, hogy ha egyéb jogszabályi előírás – természetesen az önkormányzat rendelete is jogszabály -, vagy megállapodás arra mást nem kötelez bizonyos területeken az építményeket kiszolgáló utak és közművek megépítése az építmények használatbavételéig az önkormányzat kötelezettsége. Ez azt jelenti, hogy például akkor, amikor egy terület átsorolásáról – volt mezőgazdasági, zártkerti területből lakóterületté - dönt az önkormányzat a tulajdonosok kezdeményezésére, és nincs anyagi fedezete az utak és közművek kiépítésére, akkor azok kiépítésének kötelezettségét a döntéssel egyidejűleg egy erről szóló külön rendeletben előírhatja az érintett telkek tulajdonosai számára. Lehetősége van az önkormányzatnak arra is, hogy az utak és közművek megvalósításának költségeit utólag (hangsúlyozni kell, hogy utólag, hiszen előre nem lehet tudni, hogy pontosan mennyibe fog kerülni), - a törvény keretei között - egy erről szóló külön önkormányzati rendeletben részben vagy egészben áthárítsa az érintett telkek tulajdonosaira.

 
Itt meg kell említeni, az Alkotmánybíróság 35/2006. (VII. 13.) AB határozatát, amelyben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy például víziközmű (víz, csatorna) létesítése esetén a megvalósítás költségeinek áthárítására vonatkozóan az ágazati jogszabály, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint lehet és kell eljárni, és arra nem lehet az Étv. közműépítési hozzájárulásra vonatkozó előírását alkalmazni.

 

scrollUp