Vagyonvédelem

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2017-06-07

A személyek és más élőlények életének védelme mellett egyre fontosabbá vált a javaink, ingóságaink, illetve adataink és az információ védelme. A vagyonvédelem általános értelemben a vagyontárgyak, ingatlanok és ingóságok védelmét jelenti minden károsító cselekménytől vagy eseménytől. Lehet fizikai, műszaki, vagy személyek által biztosított védelem. A vagyonvédelem megelőző és folyamatos tevékenység, melynek célja, hogy valamilyen fenyegetettséget elhárítson, vagy legalább következményeinek hatásait csökkentse, az esemény bekövetkezése esetén tegye lehetővé a károk minimalizálását, a normális élet mielőbbi helyreállítását. Ennek a főcímnek a keretében az ingatlanok, elsősorban épületek biztonságának védelmével foglalkozunk.

 

A személy és vagyonvédelem szabályait a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapozza meg. A törvény szerint személy- és vagyonvédelmi tevékenységnek minősül:

 • a természetes személyek életének és testi épségének védelme,
 • az ingatlan, illetve ingóság őrzése,
 • a szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása,
 • a rendezvény biztosítása és
 • az előbbi tevékenységek szervezése és irányítása.

 

A törvény a biztonságtechnikai tervező, szerelő és az ehhez kapcsolódó felügyeletei tevékenységek gyakorlásának feltételeit, a szükséges szakmai követelményeket is rögzíti.

Épületek védelme több szakterület együttes tevékenysége révén biztosítható legeredményesebben. Az épületek passzív védelmét a mechanikai védelmi szerkezetek biztosítják, amelyet elektronikus védelmi rendszerek támogatnak, illetve felügyelnek. Ezt személyek által biztosított őrzés-védelem egészíthet ki.

 

Mechanikai védelmet biztosítanak:

 • külső védelmi megoldások (például kerítés);
 • az épület külső határoló szerkezeteinek és a nyílászárók védelmet biztosító pontjai (például rácsok, zárak, lakatok, redőnyök);
 • védett helyiség, vagy értéktárgyak védelmére szolgáló szekrények (például tűzálló szekrény vagy széf).

 

Elektronikus védelmet biztosítanak:

 • tűz vagy füstjelzők, aktív tűzoltó berendezések;
 • CO érzékelők;
 • betörésjelzők;
 • megfigyelő, videó rendszerek;
 • kaputelefon rendszerek;
 • távfelügyelet;
 • riasztórendszerek (pl. betegek, idős személyek részére egészségügyi probléma esetén).

 

A vagyonvédelem, ezen belül az épületek betörésvédelme nem tartozik az építmények alapvető követelményei közé, azonban számos országban – különösen, ahol a biztosítók komoly szerepet vállalnak az épületek biztonságos működésében – középületek üzemeltetésének lényeges rendszereivé váltak. Az épületek rendeltetésétől függő, élet- és vagyonvédelmi követelményeknek való megfelelést az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) is előírja.

 

Az OTÉK 56/A §-a tartalmazza a vagyonvédelemre vonatkozó előírásokat. A tervezési programban kell meghatározni a védelemnek a kívánt szintjét, amellyel biztosítani lehet az építményben elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak biztonságát érintő elvárásokat, és ebből az építménnyel szemben megfogalmazható követelményeket. A vagyonbiztonsági követelményeket az egész építményre vonatkozó összefüggések figyelembevételével - így különösen az elhelyezés, a megközelítés, a falazatok, a födémszerkezetek, a tetőzet, a nyílászáró szerkezetek, a zárak, a bekerítés, a megvilágítás, a közlekedési részek és a helyiségek, a közös használatú helyiségek, valamint a kiegészítő helyiségek – kell meghatározni és érvényre juttatni. Értelemszerűen a különböző épületrészekre vagy helyiségekre eltérő követelményeket is megállapíthatnak az építtetők.

 

A legmodernebb vagyonvédelmi megoldás az „intelligens épület”, illetve az egész épületre kiterjedő épületfelügyeleti rendszer. Ez nemcsak a megfelelő belső hőmérsékletet és az optimális szellőzést biztosítja, hanem egyben tűzjelző, füstérzékelő, valamint riasztó rendszer, illetve felügyeli a be- és kijáratokat, közlekedőket, emellett gondoskodik az optimális árnyékolásról, bekapcsolja, vagy lekapcsolja a világítást felügyeli a felvonók megfelelő működését és emellett például a lakóépületekben számos kényelmi és szórakoztató funkciója lehet.

 

Az egyes műszaki megoldásokra jogszabály szinten nincs követelmény, azonban az épületekre vonatkozó betörésvédelmi szabványok, illetve a vagyonvédelemmel kapcsolatos biztonságvédelmi szabványok segíthetik az igényeknek legjobban megfelelő védelmi rendszer megvalósítását.

Az épületek és az épületszerkezetek biztonságtechnikai, bűnmegelőzési szabványai a Biztonságtechnikai, vagyonvédelmi szabványok címben találhatók meg.

 

scrollUp