Válogatás

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-07-06 / módosítva: 2018-07-30

Szent István Király Dekrétomainak Első Könyve

Intelmek Szent Imre Hercegnek 

 

Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

34. Fejezet templomok épitéséről és arról, hogy mivel ajándékozzák meg a faluk az egyházat

 

1291. évi XIX. törvénycikk

az újonnan épült tornyok és várak lerombolásáról

 

1298. évi X. törvénycikk

a közbiztonság szempontjából veszélyes erődítmények és várak lebontásáról

 

1464. évi X. törvénycikk

hogy az Albert király halála után épült kastélyok, hütlenség büntetése alatt, lerontandók és hogy mely erősségek maradhatnak fönn

 

1471. évi XXIX. törvénycikk

a várakat örökös hűtlenség büntetése alatt le kell bontani

 

1492. évi XV. törvénycikk

az ujonnan épitett erősségeket le kell bontani

 

1498. évi XLIII. törvénycikk

a végvárak megvizsgálása a nádorra és országbiróra vagy ezek embereire tartozik

 

1538. évi (szlavón) VII. törvénycikk

a végvárak megvizsgálandók

 

1546. évi LVI. törvénycikk

az ujonnan épitett kastélyok lebontandók és a fekvőjószágok, a melyeket Podmaniczky elfoglalt, uraiknak visszaadandók

 

1563. évi LVI. törvénycikk

Kovászó várát, ha használhatatlan, rontsák le

 

1715. évi XXXVII. törvénycikk

Buda, Pest, Esztergom, Székesfehérvár és Szeged városokról

 

1874. évi XXI. törvénycikk

a budapesti magyar királyi tud. egyetem számára épitendő sebészeti kórodáról

 

1875. évi XXXIV. törvénycikk

a budapesti nemzeti szinház homlokzatának és bérházának kiépitéséről, az arra szükséges törlesztési kölcsönnek és a bérház adómentességének engedélyezéséről

 

1876. évi VI. törvénycikk

a közigazgatási bizottságról

 

1877. évi XXIV. törvénycikk

a megyei mérnöki állomások megszüntetése és hivatali teendőiknek az államépitészeti hivatalokra ruházásáról

 

1878. évi XII. törvénycikk

a fővárosi közmunkák tanácsa és az osztrák cs. kir. szab. államvasut-társaság között, a budapesti nagy körutnak a nevezett vasuttársaság budapesti indóháza környékén leendő kiépitése iránt kötött egyezségben elvállalt fizetési kötelezettség teljesitéséről

 

1879. évi XIX. törvénycikk

a kisajátitásról Szeged sz. kir. város területén

 

1880. évi XVII. törvénycikk

Szeged szab. kir. város ujjáépitésének keresztülviteléről s az erre szükséges költségek viseléséről

 

1880. évi XVIII. törvénycikk

Szeged szab. kir. város területén emelendő épitmények adómentességéről

 

1880. évi XXX. törvénycikk

a m. kir. honvédség részére Szegeden egy tiszti lakház és egy laktanya épitésére megkivántató költségek fedezéséről

 

1880. évi XXXIX. törvénycikk

Szeged mentén a Tisza folyó ármedrének kiszélesitéséről, valamint a szegedi rakpart és a tiszai állandó hid épitéséhez megkivántató póthitelről

 

1880. évi L. törvénycikk

a Barcs és Terezienfeld között, a Dráva folyón épitendő állandó hid tárgyában

 

1880. évi LVIII. törvénycikk

az állandó országház épitéséről

 

1881. évi XXX. törvénycikk

a fővárosi közmunkák tanácsának, a Sugárut és a Nagy-körut létesitésére, az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsönalapból adott előlegek kamatmentességéről

 

1881. évi XXXI. törvénycikk

a közmunka- és közlekedési ministerium Szegeden lévő hivatalainak elhelyezésére szükséges épület emeléséről

 

1881. évi XXXIX. törvénycikk

a műemlékek fentartásáról

 

1881. évi XLIII. törvénycikk

a szegedi pénzügyi hatósági épület emelésére szükséges költségek fedezéséről

 

1882. évi XXI. törvénycikk

a szegedi tiszai állandó hid feljáróinak kiépitésére megkivántató költségről

 

1884. évi XVI. törvénycikk

a szerzői jogról

 

1884. évi XIX. törvénycikk

az állandó országház épitési tervének jóváhagyásáról és az épités végrehajtásáról

 

1884. évi XX. törvénycikk

az országos fegyintézeteknek egygyel szaporitásáról, a létezők átalakitásáról és államfogház épitéséről

 

1885. évi VIII. törvénycikk

a Duna folyam dévény-dunaradványi szakaszának szabályozásáról

 

1893. évi XIII. törvénycikk

az igazságügyi palotáról és költségeinek fedezéséről

 

1893. évi XIV. törvénycikk

a fő- és székvárosban két állami Duna-hid épitéséről

 

1893. évi XXXIII. törvénycikk

Budapest székes főváros kerületi előljáróságairól

 

1894. évi V. törvénycikk

a telepitésről

 

1894. évi XXVIII. törvénycikk

egy képzőművészeti kiállitási épület létesitéséről és az erre szükséges költségek fedezéséről

 

1897. évi XXV. törvénycikk

az egyetemek számára szükséges telekvásárlásokról és épitkezésekről

 

1897. évi XXXVI. törvénycikk

a budapest-angyalföldi m. kir. állami elmegyógyintézetben uj igazgatósági épület emeléséről

 

1899. évi VII. törvénycikk

a székes fővárosi Margithidnak a Margitszigettel való összekötéséről

 

1900. évi XIII. törvénycikk

Budapest székes-főváros területén uj királyi zálogházi épület emeléséről

 

1902. évi XVII. törvénycikk

a kir. József-müegyetem állandó elhelyezésére szolgáló állami épületek létesitéséről

 

1907. évi XLVI. törvénycikk

a gazdasági munkásházak épitésének állami támogatásáról

 

1912. évi LVIII. törvénycikk

a városok fejlesztéséről

 

1918. évi XXIII. törvénycikk

Gyöngyös város újjáépítéséről és rendezéséről

 

1921. évi LI. törvénycikk

a lakásépítés előmozdításáról

 

1921. évi LIV. törvénycikk

a szerzői jogról

 

1922. évi XIII. törvénycikk

Magyarország belépéséről az irodalmi és művészeti művek védelmére alakult berni nemzetközi Unióba

 

1923. évi XVII. törvénycikk

a mérnöki rendtartásról

 

1923. évi IV. törvénycikk

a városok fejlesztéséről szóló 1912:LVIII. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról

 

1930. évi XLI. törvénycikk

az építkezések előmozdítását célzó egyes intézkedésekről és az Országos Lakásépítési Hitelszövetkezetről

 

1934. évi X. törvénycikk

a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséről

 

1937. évi VI. törvénycikk

a városrendezésről és az építésügyről

 

1941. évi IV. törvénycikk

az építőtakaréküzlet szabályozásáról

 

1946. évi IX. törvénycikk

a telepítésről és a földreform befejezésének előmozdításáról

 

1946. évi XXIV. törvénycikk

az építésügyi, városrendezési és közmunkaügyi igazgatás szabályozásáról

 

scrollUp