Vasúti közlekedés építményei

Dr. Kapuváry Magdolna
Létrehozva: 2017-11-23 / módosítva: 2017-11-23

TÖRVÉNYEK

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95917.339330

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

2015. évi CII. törvény

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176537.338638

 

KORMÁNYRENDELETEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155002.343721

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.344682

 

MINISZTERI RENDELETEK

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34344.333941

 

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet

a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74478.208931

 

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet

a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75983.333964

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

 

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet

a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131291.325455

 

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177325.325466

 

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

scrollUp