Vasúti közlekedés építményei

Dr. Kapuváry Magdolna
Létrehozva: 2017-11-23 / módosítva: 2019-03-07

TÖRVÉNYEK

 

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2019. március 15-től:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.362963

 

2015. évi CII. törvény

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről 

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

 

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet

a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

 

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet

a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

 

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet

a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

 

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

 

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

 

scrollUp