Viziközlekedés építményei

Dr. Kapuváry Magdolna
Létrehozva: 2017-11-23 / módosítva: 2019-03-07

TÖRVÉNYEK

 

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2019. március 15-től:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.362963

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

41/2005. (XI. 24.) HM–GKM együttes rendelet

a katonai célú víziközlekedésről

 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

 

 

scrollUp