Vizilétesítmények, közműépítmények

Dr. Kapuváry Magdolna
Létrehozva: 2017-01-02 / módosítva: 2017-11-28

VIZILÉTESÍTMÉNYEK

 

TÖRVÉNYEK

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23855.338425

 

KORMÁNYRENDELETEK

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193245.339548

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171516.341220

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133201.269666

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96394.339509

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.259712

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27028.329875

 

MINISZTERI RENDELETEK

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174837.322635

 

1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos  jogállású személyek köréről

 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111083.291366

 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26350.325445

 

KÖZMŰÉPÍTMÉNYEK

 

TÖRVÉNYEK

2013. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159626.331928

 

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143094.346182

 

2000. évi CXII. törvény

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49661.338685

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

KORMÁNYRENDELETEK

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162737.329892

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

MINISZTERI RENDELETEK

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

 

scrollUp