Vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok követelményei

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-07-05 / módosítva: 2017-07-05

A szabályozást a 2009/125/EK „ökotervezési” irányelvhez[1] kapcsolódó, közvetlen hatályú, a vízmelegítőkre és a melegvíz-tároló tartályokra vonatkozó 814/2013/EU rendelet[2] tartalmazza.

A rendelet a legfeljebb 400 kW mért hőteljesítményű vízmelegítők és a legfeljebb 2000 liter tárolási térfogatú melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére, forgalombahozatalára és üzembehelyezésére vonatkozó követelményeket állapítja meg. A rendelet hatálya alá tartoznak a 812/2013/EU rendelet[3] 2. cikke szerinti, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagba beépített ilyen típusú berendezések is.

A 814/2013/EU rendelet nem vonatkozik:

 • a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítőkre;
 • a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítőkre;
 • a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv[4] hatálya alá tartozó vízmelegítőkre;
 • a 813/2013/EU rendelet[5] 2. cikkében meghatározott kombinált fűtőberendezésekre;
 • azokra a vízmelegítőkre, amelyek nem felelnek meg legalább a III. melléklet 1. táblázatában meghatározott, a legalacsonyabb referenciaenergiára vonatkozó terhelési profilnak;
 • a kizárólag forró ital, illetve étel készítésére tervezett vízmelegítőkre;
 • a vízmelegítőkhöz készült, a megegyező hőfejlesztő berendezések és vízmelegítőházak helyettesítésére 2018. január 1. előtt forgalomba hozott hőfejlesztő berendezésekre és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházakra. A helyettesítő terméken vagy csomagolásán egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azt milyen típusú vízmelegítőbe történő beszerelésre szánják.

A fontosabb fogalmak a következők:

A 2. cikk 1. pontja szerint:

 

vízmelegítő: olyan készülék, amely

 1. külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;
 2. adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt fejleszt és ad át; és
 3. egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel rendelkezik;”

A 2. cikk 13. pontja szerint:

melegvíz-tároló tartály: olyan edény, amely vízmelegítésre, illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, ideértve az esetleges adalékanyagokat is, és – esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve – nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;”

A követelményeket a jogszabály II. melléklete tartalmazza. A követelmények teljesülését a III. és IV. mellékletben megállapított módszereknek megfelelő mérések és számítások alapján kell ellenőrizni.

A vízmelegítőkre és melegvíz-tároló tartályokra vonatkozó követelmények egy jelentős része a névleges terhelési profiltól függ. A különböző terhelési profilokat a III. melléklet 1. táblázata definiálja a következő paraméterek függvényében:

 • hasznos vízáramlási sebesség (f),
 • hasznos vízhőmérséklet (Tm),
 • hasznos energiatartalom (Qtap)
 • csúcshőmérséklet (Tp),
 • referenciaenergia (Qref)

A Qref referenciaenergia a 07:00–21:45 közötti időtartamban meghatározott vízvételek hasznos energiatartalmainak napi összege. E paraméter nagysága szerint növekvő sorrendben a névleges terhelési profilok jelölése a következő: 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Az első lényeges követelménytípus a vízmelegítési hatásfok. A vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka 2015. szeptember 26-tól nem lehet alacsonyabb az 1. táblázat szerinti követelményeknél.

1. táblázat: A vízmelegítők vízmelegítési hatásfokára vonatkozó követelmények
2015. szeptember 26-tól

Névleges terhelési profil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

22%

23%

26%

26%

30%

30%

30%

32%

32%

32%

Emellett azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1: a névleges terhelési profillal vizsgált, smart = 0 értékre vonatkozóan kiszámított vízmelegítési hatásfok

19%

20%

23%

23%

27%

27%

27%

28%

28%

28%

 

Megjegyzés: a smart az I. melléklet 16. pontja szerinti „intelligens vezérlési megfelelőség”, amelyre vonatkozóan a IV. melléklet 4. pontjában számítási eljárás található.

 

A rendelet további – 2015. szeptember 26-tól teljesítendő – követelményeket tartalmaz bizonyos tárolós vízmelegítők tárolási térfogatára, a 40 °C-os kevert víz mennyiségére, a hőszivattyús vízmelegítők hangteljesítményszintjére, valamint a termékinformációkra vonatkozóan. Ezek közül az energiahatékonysággal összefüggő követelményeket részletezzük.

A 3XS, XXS, XS vagy S névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogatára a következő követelmények vonatkoznak:

 • a 3XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 7 litert;
 • az XXS vagy XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 15 litert;
 • az S névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 36 litert.

Bizonyos tárolós vízmelegítőknél a 40 °C-os kevert víz mennyisége nem lehet kisebb a 2. táblázatban látható értékeknél.

2. táblázat: Az M, L, XL, XXL, 3XL vagy 4XL névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítőkből származó 40 °C-os kevert vízre vonatkozó követelmények

Névleges terhelési profil

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

40 °C-os kevert víz

65 liter

130 liter

210 liter

300 liter

520 liter

1040 liter

 

 

A 814/2013/EU rendeletet még 2013-ban jelent meg, így 2015-ig két év felkészülési idő állt rendelkezésre. A forgalmazást és az üzembe helyezést a rendelet közvetlenül szabályozza ugyan, de ennek értelmezésében viták voltak arra vonatkozóan, hogy a követelményeket csak a forgalmazás során kell-e érvényesíteni, és a szeptember 26-áig forgalomba hozott, de az új követelményeket nem kielégítő berendezések még egy ideig beépíthetők-e.

Végül az a jogi megoldás született, hogy a 2009/125/EK irányelvet a hazai jogrendbe bevezető 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendeletet kiegészítették úgy, hogy – többnyire a lakossági felhasználási helyeken – 2016. július 1-jéig még engedélyezték a használatbavételt az uniós előírásokat nem teljesítő berendezésekre is.

Ez az átmeneti engedmény azonban 2016. július 2-ával megszűnt, így jelenleg már sem forgalmazni, sem beépíteni nem lehet a 813/2013/EU rendelet követelményeit nem teljesítő berendezéseket.

A követelmények további két időbeli lépcsőben fognak még szigorodni. Ezekben az esetekben már nem adnak meg türelmi időt a használatbavételre vonatkozóan!

A vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka 2017. szeptember 26-tól nem lehet alacsonyabb a 3. táblázat szerinti követelményeknél.

3. táblázat: A vízmelegítők vízmelegítési hatásfokára vonatkozó követelmények
2017. szeptember 26-tól

Névleges terhelési profil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

32%

32%

32%

32%

36%

37%

37%

37%

37%

38%

Emellett azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1: a névleges terhelési profillal vizsgált, smart = 0 értékre vonatkozóan kiszámított vízmelegítési hatásfok

29%

29%

29%

29%

33%

34%

35%

36%

36%

36%

 

Megjegyzés: a smart az I. melléklet 16. pontja szerinti „intelligens vezérlési megfelelőség”, amelyre vonatkozóan a IV. melléklet 4. pontjában számítási eljárás található.

 

A literben kifejezett V tárolási térfogatú melegvíz-tároló tartályok S állandó vesztesége 2017. szeptember 26-tól nem haladhatja meg a következő határértéket:

16,66 + 8,33 V0,4, watt

2018. szeptember 26-tól az XXL, 3XL, 4XL terhelési profilú vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka nem lehet alacsonyabb a 4. táblázat szerinti értékeknél:

4. táblázat: Az XXL, 3XL, 4XL terhelési profilú vízmelegítők vízmelegítési hatásfokára vonatkozó követelmények 2018. szeptember 26-tól

Névleges terhelési profil

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

60%

64%

64%

 

 

Végezetül pedig 2018. szeptember 26-tól életbe lépnek a nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó követelmények. Ehhez kapcsolódóan definiálni kell az ún. GCV és a hagyományos vízmelegítő fogalmát. Az I. melléklet 14. pontja szerint:

égéshő (GCV): az a teljes hőmennyiség, amelyet egységnyi mennyiségű tüzelőanyag oxigénnel történő tökéletes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletre való visszatérésekor ad le, és amely tartalmazza az esetlegesen tüzelőanyagban lévő vízgőz és a tüzelőanyagban található összes hidrogén elégetéséből származó vízgőz teljes kondenzációja során keletkező hőmennyiséget is;”

A 2. cikk 10. pontja szerint:

hagyományos vízmelegítő: olyan vízmelegítő, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule- hatás használatával hőt fejleszt;”

A vízmelegítők nitrogén-dioxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátása nem haladhatja meg a következő értékeket, ahol a tüzelőanyag-felhasználás mindig GCV-ben van kifejezve:

 • gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő hagyományos vízmelegítő: 56 mg/kWh;
 • folyékony tüzelőanyaggal üzemelő hagyományos vízmelegítő: 120 mg/kWh;
 • gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű motorral felszerelt hőszivattyús vízmelegítők és gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők: 70 mg/kWh;
 • folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű motorral felszerelt hőszivattyús vízmelegítők és folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők: 120 mg/kWh;
 • gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús vízmelegítők: 240 mg/kWh;
 • folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús vízmelegítők: 420 mg/kWh.

 

 


[1] az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2009. október 21.)

[2] a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 814/2013/EU bizottsági rendelet (2013. augusztus 2.)

[3] a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2013. február 18.)

[4] az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2010. november 24.)

[5] a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU bizottsági rendelet (2013. augusztus 2.)

scrollUp