logo

Kamatszámítás késedelmes fizetés esetén

TERC Kft. kamatszámítása fizetési késedelem esetén

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2013. július 1-től kezdődően a késedelmes fizetéseket érintően a Polgári Törvénykönyv új szabályainak figyelembevételével jár el.

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetekről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásáról, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 14.§-a módosította a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény késedelmes fizetésekkel kapcsolatos rendelkezéseit.

Növekedett a késedelmi kamat mértéke is, amely a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat (2014. július 1-jén 2,3%, 2015. január 1-jén 2,1%) 8 százalékponttal növelt értéke. Fizetési késedelem esetén vállalkozásunk - jogosultsága alapján - a törvényben foglaltaknak megfelelően a követelése behajtásával kapcsolatos költségei megtérítésére legalább 40 eurónak megfelelő forintösszegben (amelyet az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint számolunk ki) költségátalányt számít fel. A behajtási költségátalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, összege azonban a kártérítésbe beszámít.

A felesleges költségek megtakarítása érdekében kérjük, szíveskedjenek minden esetben számláinkat a megadott határidőn belül, a számlaszám(ok)ra való hivatkozással kiegyenlíteni.

Megértésüket köszönjük.

 

Molnár Miklós Konrád

ügyvezető igazgató


scrollUp