E-napló

Újra indult az E-napló vezetésével kapcsolatos gyakorlati képzésünk!

 

 

2015. szeptember óta folyamatosan szervezzük az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos gyakorlati képzéseinket. A gyakorlati képzés eredményessége érdekében a résztvevők száma az egyes oktatási napokon korlátozott. A jelentkezéseket a beérkezés, illetve a tanfolyam díjának kiegyenlítése sorrendjében vesszük figyelembe. Továbbra sem kívánjuk a résztvevők létszámát bővíteni, hiszen az eltérő tudások miatt az egyénenkénti gyakorlati segítség nyújtásra is módot kívánunk biztosítani.

Jelentkezési lap letöltése

Tanfolyami időpontok

Megnézem a naptárban

Oktatási tematika

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló, többször módosított 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezete rendelkezik az elektronikus építési napló vezetéséről.

Már vezetni kell az elektronikus építési naplót (e-naplót):

 • 2013. október 1-jétől az általános építmények körében,
 • 2014. január 1-jétől az általános építmények körében az EU támogatásából megvalósuló beruházások esetén,
 • 2014. július 1-jétől, a vízi közmű és vízgazdálkodási építmények, illetve a sajátos építményfajták vonatkozásában,
 • 2014. október 1-jétől a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében,
 • 2015. január 1-jétől a közlekedési sajátos építményfajták vonatkozásában.

Kötelező lesz vezetni:

 • 2016. október 1-jétől az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében.
 • Az oktatás rövid tematikája:
 • az elektronikus építési napló alkalmazás kapcsolódása más alkalmazásokhoz,
 • kinek és milyen módon kell gondoskodni a kivitelezés dokumentálásának lehetőségéről,
 • az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésének és megnyitásának módja, a naplóvezetés tartalmi és formai követelményei,
 • az elektronikus építési napló megnyitásával és vezetésével kapcsolatos tudnivalók,
 • az e-naplóbejegyzésre jogosultak köre, a bejegyzés módja, terjedelme,
 • építtetőnek és a kivitelezés részvevőinek az e-naplóval kapcsolatos kötelezettségei,
 • az e-naplóhoz kapcsolódó betekintési jog gyakorlására jogosultak, a betekintés terjedelme,
 • az elektronikus teljesítésigazolással kapcsolatos előírások,
 • az elektronikus építési napló jelzései, a központi szerveren futó alkalmazás hatásainak áttekintése stb.

 

Az e-építési napló készítés lépéseit előadónk a gyakorlatban is bemutatja. Párhuzamosan két laptop és két kivetítő segítségével ismerhetik meg hallgatóink az e-napló alkalmazási felületét más-más felhasználói szemszögből. A gyakorlati képzés során szükséges számítástechnikai eszközről, szoftverekről és a letölthető segédletekről a képzésre jelentkezőket részletesen tájékoztatjuk. A képzés jellegére való tekintettel a résztvevők száma korlátozott, minimális csoportlétszám: 15 fő.

 

A képzésekre vonatkozó általános információk:

A gyakorlati képzés során szükséges számítástechnikai eszközről, szoftverekről és a letölthető segédletekről a képzésre jelentkezőket részletesen is tájékoztatjuk.

 

Javasolt számítástechnikai eszköz: saját laptop, esetleg asztali gép (ajánlott Windows 7 vagy magasabb verziószámú operációs rendszer, vírusmentes, megbízható módon internet kapcsolatot létesítő gép), amelyet a résztvevők a gyakorlati képzésre hozzanak magukkal! Vállalkozásunk wifi-n keresztül biztosítja az internetes elérhetőséget.

 

A képzések jellegére való tekintettel a résztvevők száma korlátozott, azonban a minimális csoportlétszám: 15 fő.

 

Valamennyi résztvevőnek a tanfolyam eredményes elvégzése érdekében javasoljuk, hogy megelőzően informálódjanak a

http://www.e-epites.hu/e-naplo/oktatasi-anyagok-segedletek oldalakon,

valamint ismerkedjenek meg a

http://www.e-epites.hu/e-naplo/bemutato-alkalmazas

 segítségével a demo verzióval.

 

 

Munkatársunk, Sávai Anita Tel.: 06/1/422-2518, Mobil: 06/70/670-51-99,

Fax: 06/1/222-2405

E-mail: anita.savai@terc.hu) további információval készségesen áll az érdeklődők rendelkezésére.

 

 
 
 
 
 
 
 

scrollUp