logo

Cégismertető

Terc irodaház
A TERC Kft. több mint 30 éve áll az építőipar szolgálatában!
A TERC Kft-t 1990-ben 3 barát („TERC”) alakította, 1 millió forintos törzstőkével.
Jelenleg a Kft. törzstőkéje 113 millió forint, amelyen túlmenően jelentős vagyonnal is rendelkezik. „Családi vállalkozás”, mivel tulajdonosai az alapító ügyvezető igazgató és családtagjai.

A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. működésének kezdete egybeesett a magyar építő- és építőanyag-ipar szerkezeti átalakulásával, amely az állami nagyvállalatok felbomlásával, a tevékenységek decentralizálásával, a munkaviszonyok megváltozásával, illetve a termékstruktúra műszaki korszerűsítésével, kibővítésével jellemezhető.

Vállalkozásunk több mint 25 éve áll egyre bővülő szolgáltatási, értékesítési tevékenységeivel partnerei rendelkezésére, ezért az építőipar, az építőipari információ, valamint az informatika területén dolgozó szakembereknek nagy valószínűséggel nem kell bemutatnunk a TERC Kft-t.

Társaságunk évente több mint 10.000 partnerrel áll kapcsolatban, akik között építőipari tervezők, beruházók (megrendelők), mérnöki irodák, kivitelezők, építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, szakértők, az építésfelügyelet területén dolgozók egyaránt megtalálhatók.

A TERC Kft. (mint az 1965-ben a fenntartással foglalkozó építőipar bázisintézeteként alapított Fővárosi Építőipari Üzemgazdasági és Ügyviteltechnikai Iroda – FÜTI – ez irányú szakmai jogutódja) tevékenysége alapvetően az építőipari szakmai kiadványok - Normagyűjtemények, Anyagárjegyzékek -, valamint ezeken alapuló építőipari vállalkozói programrendszerek készítésére, forgalmazására irányul.

A KONTROLL Kft. ez irányú tevékenységének 2012 évben történt megvásárlása után egyedülállóan vállalkozásunk rendelkezik jogtiszta építőipari normarendszerrel. Cégünk az alaptevékenységén túlmenően egyéb építőipari információs szolgáltatásokat, számítástechnikai termékértékesítéseket folytat. 2020-ban a TERC Kft. bár csak 30 éves volt, de jogutódlással már 60 év tapasztalatával rendelkezett.
Étkezőasztaltól az Építőipari Szellemi Központig!
A saját tulajdonú lakásban az étkezőasztalról indított vállalkozás később bérelt, növekvő alapterületű irodákban folytatta tevékenységét a sokak által is jól ismert XIII. kerület, Népfürdő u. 17/A. szám alatt. 1996-ban jelentős előrelépést jelentett a privatizáció során a FÜTI vállalat jogutódjának átadott, az I. kerület, Kuny Domonkos utcai irodaház IV. emeletére történt átköltözés.

A TERC Kft. 1997-ben vásárolta meg Budapest-Zugló Önkormányzatától a korábban óvoda-bölcsőde céljára használt, évek óta kihasználatlanul álló, műszakilag elavult, XIV. kerület, Pillangó park 7-9. szám alatti ingatlant. Zugló frekventált helyén lévő, 1.300 m2 hasznos alapterületű, földszint + 1 emeletes épület átalakítása, teljes felújítása után Magyarországon elsőként 1998-ban megnyitotta a TERC Irodaházban az Építőipari Szellemi Központot. Egyre szélesedő kínálatával (építőipari szakkönyvkiadó üzletág, felnőtt oktatás, CAD stúdió, digitalizáló és nyomtató berendezések kereskedelme, mérnöki és nyomdaipari szolgáltatások) áll azóta is partnerei rendelkezésére.
Több mint 30 éve, közel 50 000 partnerünknek, napról napra többet nyújtunk!
A TERC Kft. immár hagyományosan több mint három évtizede résztvevője az építőipar hazai legnagyobb rendezvényének, a CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Szakkiállításnak, illetve épületgépészeti és egyéb rendezvényeknek.

Az építési információk átadása az elmúlt évtized során jelentős mértékben megváltozott, fejlődött. A hagyományos tájékoztatási formák (kiadványok, újságok, rádió, televízió stb.) mellett megjelent és ma már mindent elsöprő mértékben megerősödött az internet által nyújtott gyors, széles körű és naprakész információáramlás.

Ennek a tendenciának megfelelve vállalkozásunk is egyre több szolgáltatást kíván kizárólag az interneten keresztül biztosítani. Öt év eltelte után az általunk már elavultnak tekintett honlapunkat alapvetően átalakítottuk, megváltoztattuk, és 2015. december 1-jétől új szolgáltatás csomaggal kibővítve biztosítjuk partnereinknek.

Javasoljuk, hogy honlapunkat (www.terc.hu) igényeik szerint használják napi munkájukban. Szerteágazó tevékenységünk során már eddig is szoros kapcsolatot alakítottunk ki az építésügy irányító szervezeteivel, a kamarákkal, a szakmai szövetségekkel és egyesületekkel, amelyek hasznos tanácsaikkal folyamatosan segítik munkánkat.

Természetesen fejlődésünk alapkövei ügyfeleink, akik a kezdetektől fogva véleményeik, ötleteik, olykor kritikai észrevételeik megküldésével hozzájárultak terveink megvalósításához.

Talán szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy különösen az elmúlt tizenöt év kiemelkedő sikereit nem érhettük volna el, ha partnereink folyamatos kontrollja mellett nem a legmagasabb színvonalon végeznénk tevékenységünket. Az évek során elnyert díjak, kitüntetések egyben kötelezettséget is jelentenek vállalkozásunkra, hogy munkánkat vevőink megelégedésére, még magasabb színvonalon kell a továbbiakban is ellátnunk.

scrollUp