Király Gergő
Király Gergő
Értékesítési ügyintéző
gergo.kiraly@terc.hu
06 (1) 422-25-03
06 (70) 670-51-98
Paár Gyula
Paár Gyula
Ügyfélszolgálat, oktató
gyula.paar@terc.hu
06 (1) 422-25-05
06 (20) 401-54-34

Programfejlesztések 2009-ben

MVH (ÉNGY) tételszámok használata:
 

A felhasználó kéréseknek eleget téve és az MVH jóváhagyásával készült el első lépésként az ÉNGY számok használatának lehetősége a TERC V.I.P. program mindhárom változatában (GOLD, SILVER, BRONZ), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ÉNGY kódjával történő exportálás, nyomtatás.

 

Logóhoz kép kiválasztása, átméretezése:
 

A felhasználó a saját azonosító ábráját, címkéjét felhasználhatja a nyomtatott lapon is. Tételes költségvetéshez, költségvetés főösszesítőhöz, illetve a felmérési naplóhoz készült sablonhoz lehet képet kiválasztani.

 

Nem aktuális áru tételnél visszajelez:
 

A tételek árának meghatározásánál amennyiben az összetevők között olyan anyag található, amelyiknek az ára már nincs karbantartva (ez első sorban az ÉN-ÉNK adattár esetében fordulhat elő), akkor a program ezt enne a kapcsolónak a bekapcsolása esetén jelzi, hogy a tétel árát csak megfelelő körültekintés után használják.

 

A TERC V.I.P. SILVER és GOLD új szolgáltatásai

 

Tételek normahátterének megtekintése (az erőforrás összetevők nem módosíthatók)

A SILVER verzió képes a tételek normatartalmának a megmutatására, de az ablak egyéb funkciói nem használhatóak.

 

Szöveges MS WORD (doc) és RTF export

A programban lehetőség van arra, hogy a költségvetéseket az Excel formán túl RTF és az Ms Word szövegszerkesztő által akár továbbszerkeszthető formátumban exportálhatja a felhasználó.
 


Költségvetés megtekintése "fa" nézetben

A funkció segítségével az elkészült költségvetést fa struktúrában tekintheti meg. Az ablak információt ad a tételek elhelyezkedéséről, egységáráról és összegzéséről, valamint összegzést nyújt Költségvetés-Fejezet-Munkanem részletezéssel.

 

A felmérési napló fejlesztései:
 

Az aktuális költségvetés tételéhez lehet a méretkimutatást kiegészítő, vagy azt helyettesítő képet kiválasztani.

 

Költségvetés exportálása Excel állományba:
 

A költségvetés exportálása Excel táblázatba szolgáltatással lehetőség van a költségvetés adatainak egy részét átvinni a táblázatkezelő programba. A program kétféle lehetőséget biztosít a táblázatok exportálásához. Exportálhat a gépre telepített Excel program segítségével, illetve a program beépített szolgáltatásával.


scrollUp