logo

Adatvédelmi tájékoztató

 

I. Az adatkezelő

Neve: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (TERC Kft.)

Képviselő neve: Huber Krisztián ügyvezető

Hivatalos levelezési cím: 1149 Budapest, Pillangó park 9.

Elektronikus elérhetőség: terc@terc.hu

Adatkezelő honlapjának címe: www.terc.hu

Telefonszám: +36 1 222 2402

Cégjegyzékszám: 01-09-875 405

 

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A TERC Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

III. A TERC Kft. a következő tevékenységei során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival

A TERC Kft. üzleti partnerei elsősorban vállalkozások, amelyek mögött természetes személyek állnak, így bármely tevékenységünkkel összefüggésben kezelhetünk személyes adatokat. A személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amely miatt kezelésük szükségessé vált. Harmadik személynek nem adjuk át az adatokat, kivéve, ha ez jogszabályban előírt kötelezettségünk.

1. Kapcsolatfelvételi lehetőségek biztosítása

Biztosítjuk az érdeklődőknek, meglévő és leendő ügyfeleinknek, a tanfolyamaink iránt érdeklődőknek és az ajánlatkérést küldőknek a kapcsolatfelvételi lehetőséget telefonon, vagy a honlapunkon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, de írhatnak nekünk közvetlenül az elektronikus levelezési címünkre is.

 

Milyen adatot kérünk és mi alapján?

Telefonon történő megkeresés esetén látni fogjuk a hívó fél telefonszámát és megismerjük a nevét.

A honlapunkra kihelyezett „Kapcsolat” menüben található egy űrlap „Lépjen velünk kapcsolatba” felirattal. A név, az e-mail cím, a telefonszám, az üzenet tárgya és maga az üzenet tartalma, amit kezelünk.

Az elektronikus levelezési címünkre közvetlenül küldött üzenetek esetén megismerjük az üzenetküldő nevét, e-mail címét és minden további személyes adatát, amelyet az üzenetben elhelyez (így pl. a foglalkozása, telefonszáma és fényképe az aláírásánál).

Ezeket a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Telefonszámokat nem mentünk el és nem tárolunk. A honlapunkon keresztül küldött üzenetek a központi postafiókunkba érkeznek és továbbításra kerülnek az érdeklődési területért felelős kollégánk részére. A közvetlen e-mailek a címzett postafiókjába érkeznek. A levelezőrendszerünket rendszeresen, legalább hat havonta átvizsgáljuk és töröljük azokat az üzeneteket, amelyek kezelése már nem szükséges. Ugyancsak töröljük az üzeneteket, ha a hozzájárulást a küldő fél visszavonta, vagy kérte a törlést.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulást?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a terc@terc.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben törölni fogjuk az üzenetet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 

2. Oktatási tevékenység

A TERC Irodaházban, az Építőipari Szellemi Centrumban megteremtettük az oktatás tárgyi feltételeit. 1999-től OKJ-s, államilag elismert szakképzések, szakmai tanfolyamok, továbbképzések szervezésével és lebonyolításával is foglalkoztunk. 2015-től kizárólag saját számítástechnikai képzéseket, valamint engedélyhez nem kötött felnőtt oktatásokat is tartunk.

a) Érdeklődök tájékoztatása

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A tanfolyamainkra jelentkező természetes személyek nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeljük abból a célból, hogy részletesen tudjuk őket tájékoztatni a tanfolyam kezdéséről, tematikájáról, a fizetési feltételekről, a jelentkezés menetéről és minden kérdésükre válaszolhassunk. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig, feltéve, hogy az érdeklődő nem jelentkezett a tanfolyamra. Az ebből a célból kezelt személyes adatokat töröljük a rendszeres, legalább hat havonta esedékes felülvizsgálatunk során.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a terc@terc.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a kezelt adatokat, amelyről másolatot nem tartunk meg.  A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít. Amennyiben az érdeklődő jelentkezett a tanfolyamra és felnőttképzési szerződést kötöttünk, adatkezelésünk jogalapja a szerződéses jogalap lesz, így az adatokat tovább kezeljük.

b) Jelentkezési lapok regisztrálása

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A tanfolyamainkra jelentkezés feltétele az online jelentkezési lap kitöltése, amelyen a felnőttképzési szerződés előkészítéséhez és a díjbekérő kiállításához, valamint a FAR adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat kérjük be. A kezelt személyes adatok: e-mail cím, résztvevő neve, születési neve, telefonszáma, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, legmagasabb iskolai végzettsége, munkaerőpiaci státusza. A megadott adatok alapján kerül kiállításra a képzés elvégzését igazoló FAR tanúsítvány. Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap szerint kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A felnőttképzési szerződés tartalmazni fogja ezeket az adatokat, ezért a megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év. Ha nem kerül kiegyenlítésre a díjbekérő, a fizetési határidő lejáratát követő 30 nap múlva töröljük az adatokat.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A személyes adatokat a díjbekérő kiállításához és a szerződés előkészítéséhez kérjük, a szerződéskötés feltételét jelentik. Ha nem bocsájtja rendelkezésünkre az érdeklődő a személyes adatokat, a tanfolyami jelentkezés nem érvényes.

c) Felnőttképzési szerződés megkötése

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A tanfolyamaink már nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá, mégis minden esetben olyan tartalommal kötjük meg a szerződést, amely megfelel a felnőttképzési követelményeknek, ezért elkérjük a következő adatokat: e-mail cím, résztvevő neve, születési neve, telefonszáma, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, legmagasabb iskolai végzettsége, munkaerőpiaci státusza, telefonszáma. Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap szerint kezeljük. A jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével a jelentkező kijelenti, hogy a Felnőttképzési szerződést és az ahhoz kapcsolódó online kiegészítő mellékletet elolvasta és a benne foglaltakat tudomásul veszi. Ezen dokumentumok aláírás nélkül is érvényesek.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

Ezeket az adatokat már a jelentkezési lap kitöltésével a rendelkezésünkre bocsátotta az érdeklődő, jelentkezése csak így volt érvényes.

d) Vizsgák lebonyolítása

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A tudásszint felmérése céljából vizsgát tartunk tanfolyamaink végén, amellyel összefüggésben kezeljük a tanulók nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, az adatkezelés célja a vizsgázó beazonosítása. Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap szerint kezeljük, a felnőttképzési szerződésben tájékoztattuk a tanfolyam résztvevőit a vizsgalehetőségről.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A vizsgára bocsátás feltétele, hogy ismerjük ezeket az adatokat.

e) Oklevelek kiállítása, átadása, kiküldése

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Az eredményes vizsgát tett résztvevők részére a FAR rendszerben generált tanúsítványt állítunk ki, ezért a következő személyes adatokat kezeljük: e-mail cím, résztvevő neve, születési neve, telefonszáma, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme.

Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap szerint kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

Szerződésben vállalt kötelezettségünk sikeres vizsga esetén a tanúsítványok, illetve egyes tanfolyamok esetében az oklevelek kiállítása, a személyes adatok ismerete nélkül ezt a kötelezettségünket nem tudjuk teljesíteni.

f) Bizonyítványok megőrzése

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A korábbi szakmai, OKJ-s képzéseink során keletkezett iratokat jogszabályi előírás alapján meg kell őriznünk. A kezelt személyes adatok: név, születési hely és idő, anyja neve. Adatkezelésünk jogalapja: jogi kötelezettség.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: cégünk jogutód nélküli megszűnéséig kell megőriznünk ezeket az iratokat.

 

3. Könyvkiadás

A TERC Kft. 2001 tavaszától saját kiadású könyvekkel gazdagítja a szakirodalmi gyűjteményt kortárs építészet, építészettörténet, műemlékvédelem, népi építészet, építészelmélet, urbanisztika, kert- és tájtervezés, építéstechnika, épületszerkezetek és építőipar területeken.

a) Szerződéskötés a közreműködőkkel (szerkesztők, szerzők)

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Minden esetben írásbeli szerződést kötünk a szerzőkkel és a szerkesztőkkel, amelyhez a következő személyes adatokat kérjük el: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A felhasználói szerződéseket írásba kell foglalni, a személyes adatok megadása ezért kötelező, mert hiányukban nem tudunk érvényes szerződést kötni.

b) Könyvklubtagság

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Hozzájárulása alapján Ön is TERC-klubtag lehet, így első kézből értesülhet az újdonságokról és rendszeresen élhet a különböző kedvezményekkel. A klubtagsághoz szükséges személyes adatok: név, lakcím, e-mail cím és telefonszám. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a terc@terc.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül töröljük klubtagságát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

c) Értékesítés a webáruházunkban

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A megrendelés teljesítése céljából a következő személyes adatokat kezeljük: név, e-mail cím, mobilszám, szállítási név, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a számlázáshoz szükséges adatokat 1+8 évig őrizzük.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A szerződéskötés feltétele a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátása, azok hiányában a megrendelést nem tudjuk teljesíteni.

 

4. Adattárfejlesztés

A TERC Kft. kifejlesztette saját normagyűjteményét, valamint anyagadattárát.

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Az adattárba kerülés céljából a következő személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó elérhetőségei. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

Az adattárba kerülés feltétele, hogy az elengedhetetlenül szükséges adatokat ismerjük, ezek hiányában nem tudjuk teljesíteni partnereink azon igényét, hogy az egyedülálló gyűjteményben szerepeljenek.

 

5. Dokumentum archiválás

Üzleti iratok, könyvek, térképek, műszaki rajzok, egyéb dokumentumok archiválásához kínálunk szkennereket és különböző hardveres, szoftveres kiegészítőket, valamint szakképzett szervízhátteret.

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Karbantartási, beüzemelési, javítási feladataink ellátása céljából a következő személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó elérhetőségei. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A szerződésben vállalt feladataink elvégzéséhez feltétlenül szükséges az adatok ismerete, azok hiányában az igényelt munkálatokat nem tudjuk elvégezni.

 

6. CAD

a) Hardver-, szoftverértékesítés, telepítés és hibaelhárítás

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Építész szoftvereket, épületgépészeti, szerkezettervezési és egyéb szoftvereket értékesítünk, valamint segítséget nyújtunk azok használatában. A megrendelés teljesítéséhez a következő adatokat kérjük el: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és számlázási cím. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a számlázáshoz szükséges adatokat 1+8 évig őrizzük.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A megrendelés teljesítésének feltétele a személyes adatok megadása, amelyek hiányában nem tudjuk teljesíteni a számlázást, a telepítést, javítást, karbantartást, és nem jöhet létre a szerződés.

b) Plottershop üzemeltetése

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A plottereket és a kellékeket megvásárolhatják webáruházunkban is, a következő személyes adatok megadásával: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a számlázáshoz szükséges adatokat 1+8 évig őrizzük.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A vásárlás feltétele a személyes adatok megadása, amelyek hiányában nem tudjuk teljesíteni a számlázást, a kiszállítást és nem jöhet létre a szerződés.

c) Üzembe helyezés

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Vállaljuk az általunk értékesített plotterek üzembe helyezését az ország egész területén, a kiszálláshoz a következő személyes adatokat kérjük el: név, e-mail cím, telefonszám, cím. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: garanciális idő lejártáig.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A vásárlóink és ügyfeleink által igényelt üzembe helyezés kivitelezésének feltétele a személyes adatok ismerete, azok hiányában a szerződést nem tudjuk teljesíteni.

d) Szervizelés

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Vállaljuk az általunk értékesített plotterek szervizelését az ország egész területén, a kiszálláshoz a következő személyes adatokat kérjük el: név, e-mail cím, telefonszám, cím. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A vásárlóink és ügyfeleink által igényelt javítás kivitelezésének feltétele a személyes adatok ismerete, azok hiányában a szerződést nem tudjuk teljesíteni.

e) Bérleti szerződések

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Ha elfogyott partnereink beruházási kerete és mégis szüksége lenne az eszközre, vagy rövid ideig szeretné használni, bérleti szerződést kötünk vállalkozásokkal, amelyhez a következő adatokat kérjük el: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A szerződést írásban kötjük meg, a személyes adatok ismerete a feltétele a szerződéskötésnek, azok hiányában érvényes bérleti szerződést nem köthetünk.

f) Nyomtatás és digitalizálás

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Tervek, tervdokumentációk, komplett tervtári anyagok, iratok, térképek, könyvek digitalizálását és nyomtatását is megrendelhetik partnereink. A megrendeléshez szükséges személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szükséges adatszolgáltatás miatt a megrendelés és a számlázás adatait 1+8 évig őrizzük.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A szerződésben vállalt feladataink elvégzéséhez feltétlenül szükséges az adatok ismerete, azok hiányában az igényelt munkálatokat nem tudjuk elvégezni.

 

7. Terc-Press

Komplex nyomdaipari tanácsadást és teljeskörű nyomdaipari szolgáltatást biztosítunk megrendelőinknek.

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A megrendelés teljesítése céljából a következő személyes adatokat kezeljük: név, cím, email cím, telefonszám, bankszámlaszám. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A szerződéskötés feltétele a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátása, azok hiányában a megrendelést nem tudjuk teljesíteni.

 

8. Programértékesítés

A TERC Kft. fő tevékenysége az építőipari norma és egységgyűjtemények valamint az ezeken alapuló offline és online költségvetés-készítő, kiíró és árajánlat készítő programok fejlesztése, forgalmazása.

a) Megrendelés közvetlenül

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A megrendelés teljesítése céljából a következő személyes adatokat kezeljük: név, cím, levelezési cím, ügyintéző neve, telefonszám, bankszámlaszám. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A szerződéskötés feltétele a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátása, azok hiányában a megrendelést nem tudjuk teljesíteni.

b) Megrendelés webáruházunkból

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A megrendelés teljesítése céljából a következő személyes adatokat kezeljük: név, e-mail cím, mobilszám, szállítási név, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a megrendelés adatait a programfelhasználás megszűnését követően töröljük, a számlázási nevet és címet 1+8 évig őrizzük.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A szerződéskötés feltétele a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátása, azok hiányában a megrendelést nem tudjuk teljesíteni.

c) Részletfizetési szerződés

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Részletfizetési szerződést vállalkozásokkal kötünk. Mégis kapcsolatba kerülhetünk személyes adatokkal, ezek: név, cím, e-mail cím, telefonszám, ügyintéző neve. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A szerződéskötés feltétele a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátása, azok hiányában nem tudunk érvényes szerződést kötni.

d) Programátadás, adminisztrálás

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A program átadása céljából a következő személyes adatokat kezeljük: név, felhasználónév, jelszó, cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

Teljesítésünk feltétele a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátása, azok hiányában a megrendelést nem tudjuk teljesíteni.

e) Regisztráció programhasználathoz

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A programhasználat céljából történő regisztrációhoz a következő személyes adatokat kezeljük: név, levelezési cím, mobilszám, e-mail cím, felhasználói név, felhasználói cím, beosztás, foglalkozás, jelszó. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

A regisztráció feltétele a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátása, azok hiányában a regisztrációt nem tudjuk biztosítani.

f) Segítségnyújtás

Milyen adatokat kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A programhasználat feltételének biztosítása és a licence kezelés lehetőségének biztosítása céljából a következő személyes adatokat kezeljük: e-mail cím, telefonszám, felhasználó azonosító, jelszó. Adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a szerződés megszűnése + 5 év.

Mi történik, ha az érdeklődő nem adja meg a kért adatokat?

Közös célunk az, hogy vásárlóink elégedettek legyenek a termékkel és problémamentesen használhassák, ehhez minden támogatást megadunk. Segítséget nyújtani kizárólag az adatok ismeretében van lehetőségünk. Ha a kért adatokat nem bocsájtja rendelkezésünkre a vásárló, nem tudjuk teljesíteni a szerződésben vállalt feladatunkat.

 

9. Számlázás

Számlaadási kötelezettségünk teljesítése érdekében minden értékesítésünkről, szolgáltatásunkról számlát állítunk ki.

Milyen adatokat kérünk a számla kiállításához és mi alapján?

A számla kötelező tartalmi elemeit jogszabály határozza meg, ennek értelmében a számlázási nevet és címet kérjük el. Alapvetően jogi személyekkel állunk kapcsolatban, ezért a számlaadási kötelezettségünk során elvétve találkozunk személyes adatokkal. Ha a papír alapon kiállított számlát e-mailen, szkennelve is szeretné megkapni megrendelőnk, partnerünk az e-mail címére is szükségünk van. Számláinkat átutalással kérjük kiegyenlíteni, a bankszámlakivonat tartalmazza a nevet és a bankszámlaszámot. A számlázási tevékenységünk jogalapja: jogi kötelezettség.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A tárolás időtartamát jogszabály írja elő, hogy a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őriznünk.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?

Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a megrendelt terméket átadnunk vagy a kért szolgáltatást nyújtanunk.

 

10. Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése

Székhelyünkön vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltetünk.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével együtt jár, hogy az irodánkba látogató természetes személyekről képfelvétel készül (rendszerünk hangot nem rögzít). A kamerarendszer által rögzített képmást hozzájárulás alapján kezeljük. A figyelmeztetést kihelyeztük a kamerák közelébe, ha valaki belép a kamerával megfigyelt területre annak tudatában, hogy róla kamerafelvétel készülhet, a belépést ráutaló magatartásnak tekintjük.

A látogatóknak szóló részletes tájékoztatást jól látható helyre kitettük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

30 napig.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, egy rövid üzenettel, amelyet a terc@terc.hu e-mail címre küld, vagy telefonon is jelezheti felénk ilyen jellegű kérését ezen a számon: +36 1 222 2402.

A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető. A hozzájárulás visszavonását követően az Önt is ábrázoló felvételt töröljük, feltéve, hogy nincs más jogalapunk a felvétel megtartására, így például az nem szükséges jogi igényünk előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

 

11. Szakmai és üzleti partnereink vezetői és kapcsolattartói elérhetőségi adatainak kezelése

Kezelünk személyes adatokat abból a célból is, hogy konzultáljunk hasonló területen dolgozó szakemberekkel, partnereinkkel és az ő munkavállalóikkal. Adatkezelésünk célja, hogy tevékenységünkhöz biztosítsuk a kapcsolattartás folyamatosságát.

Milyen adatot kezelünk és mi alapján?

Partnereink nevét, telefonszámát, e-mail címét, esetleg foglalkozását, beosztását kezeljük jogos érdek alapján. Adataink forrása: az érintettek névjegykártyája, az érintettek honlapján elérhető nyilvános kapcsolattartási adatok, az érintettekkel korábban fennálló szerződéses kapcsolatunkból származó és elmentett adatok, az érintettek által kezdeményezett levélváltások és telefonhívások.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Szakmai vagy üzleti kapcsolatunk fennállásáig, vagy az érintett tiltakozásáig, illetve törlési kérelméig.

 

Érdekmérlegelési teszt

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértjük partnereink magánszféráját és nem korlátozzuk az információs önrendelkezési jogukat. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre.

 

12. Hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetése

Valamennyi ágazatunk tevékenységéről, fejlesztéseinkről, új termékeinkről, tanfolyamainkról, legfrissebb szakmai és üzleti híreinkről, reklámot is tartalmazó hírlevelünkben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Hírlevelünkre a név és az e-mail cím megadásával iratkozhat fel. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Leiratkozásig.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

A hírlevelünk végén talál egy linket, amelyre kattintva megtörténik a leiratkozás és a hírlevélküldő adatbázisból törlésre kerülnek a személyes adatok.

 

13. Csomagküldés, más küldemények átadása kézbesítésre

A webáruházunkban megrendelt termékek és más küldemények kézbesítését önálló adatkezelőként postai szolgáltatást nyújtó partnereink végzik, akiknek átadjuk a kezelt adatokat.

Milyen adatot kérünk a kézbesítéshez, miért kérjük és mi alapján?

A sikeres postai kézbesítés érdekében kezeljük a címzett nevét és címét. Futárszolgálattal történő csomagküldés esetén a szállítási nevet, a szállítási címet, a telefonszámot és az e-mail címet. Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megőrzési idő: a futárszolgálattal történt elszámolás után a csomagküldéssel kapcsolatos adatokat töröljük.

Mi történik, ha nem adod meg a kért adatokat?

Ha nem ismerjük a kért adatokat, nem tudjuk teljesíteni vállalt kötelezettségeinket, a szerződéskötés elmarad.

 

14. Oldalunk kezel sütiket

A cookie-k (sütik) nagyon kis méretű szöveges adatfájlok , melyek az internetező számítógépén kerülnek tárolásra a böngészés során. Ezek a honlap szervere és az internetezésre használt böngésző közötti kommunikáció hasznos elemei. A felhasználó bizonyos böngészési adatait tárolják a weboldalak látogatása során. A böngészőprogramok ezeket az adatokat minden megnyitáskor kommunikálják a weboldalt kiszolgáló szerver felé, ezáltal lehetséges, hogy a látogató számára testreszabottan jelenjen meg egy-egy oldal annak újabb és újabb megnyitásakor. Így kényelmesebbé és gyorsabbá tehetik a weboldalak használatát.
A TERC Kft. honlapjai csak kizárólag olyan sütiket (cookie-k) telepítenek a felhasználó számítógépre,amelyek annak működéséhez feltétlenül szükségesek. A honlapok használatával a felhasználónak hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy ezen állományok a számítógépén mentésre kerüljenek. A "cookie-k" önmagukban nem azonosítják a felhasználókat, bár képesek azonosítani a felhasználó számítógépét. A "cookie-k" a felhasználó számítógépéről automatikusan törlődnek a böngésző program beállításaitól függően.

 

a) Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?

Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani.

-          a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),

-          hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),

-          felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),

-          multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),

-          terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),

-          a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).

-          social plug-in modulok, amelyek csak akkor tartoznak a kivétel alá, ha azok kizárólag abban működnek közre, hogy a felhasználó által kért tartalmat megjelenítsék a közösségi oldalon (például a felhasználó profiloldalán vagy üzenőfalán).

 

Ezek közé a sütik közé tartoznak a weboldal által használt úgynevezett terc cookie-k, melyeknek célja a weboldal működéséhez szükséges látogatói adatok tárolása, valamint a weboldalon megjelenő cookie üzenet elfogadásának rögzítése.

 

Terc-Etalon cookie-k listája:
 

Cookie

Leírás

Adatkezelés jogalapja

Típus

Érvényesség

PHPSESSID

egyedi munkamenet azonosító, az oldal működéséhez szükséges

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3)

Session cookie

munkamenet

cookieconsent_status

A cookie szabályzat elfogadását tárolja

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3)

Állandó cookie

1 év

_ga

Webhelyhasználati statisztikák készítésére szolgáló cookie, a felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

A felhasználó hozzájárulása

Külső cookie

2 év

_gat

Webhelyhasználati statisztikák készítésére szolgáló cookie, az oldallekérések számának szabályozására szolgál.

A felhasználó hozzájárulása

Külső cookie

1 perc

_gid

Webhelyhasználati statisztikák készítésére szolgáló cookie, a felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

A felhasználó hozzájárulása

Külső cookie

24 óra

collect

A látogatók eszközének és viselkedésének adatait adja át a Google Analytics számára. A látogatókat és eszközökön és marketingcsatornákon keresztül követheti.

A felhasználó hozzájárulása

Külső cookie

munkamenet

te_info

tájékoztató, információs felugró ablakra a felhasználó válaszát tároló cookie

A felhasználó hozzájárulása

Állandó cookie

7 nap

te_survey

felmérés felugró ablakra a felhasználó válaszát tároló cookie

A felhasználó hozzájárulása

Állandó cookie

30 nap

 

A google adatvédelmi oldala:
https://policies.google.com/privacy

A google által használt cookie-k típusai:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

b) Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását?

Internetes oldalaink látogatása során, az Ön hozzájárulását igénylő sütik kerül(het)nek kezelésre, amennyiben Ön ezt jóváhagyja.

Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket (https://google.com/analytics/).

Google Adwords: Kampányaink sikerességét mérő, hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütik (további információ: adwords.google.hu).

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során – amennyiben böngészőjében Ön nem tiltotta le ezt a funkciót – harmadik féltől származó sütik is mentésre kerülhetnek a számítógépére, amely különböző tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

c) Hogyan tudok a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni?

A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a megőrzési idő korlátozására, generális tiltásra és kivételek meghatározására.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:

d) A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni?

A webes sütik kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását – azzal megegyező egyszerűséggel – a weboldal láblécében elhelyezett „Sütik törlése” gomb használatával teheti meg.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a webes sütik elfogadásának korlátozásával internetes oldalaink bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak!

 

IV. Ki ismeri meg a személyes adatokat munkatársainkon kívül? Címzettek köre.

Tárhelyszolgáltató:

- RackForest Kft. 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

- UNAS Online Kft. 9400 Sopron Major köz 2. I/15.

Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez.

Futárszolgálat:

- GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

- Pikk-Pakk 2000 Futárszolgálat 1077 Budapest, Dob u. 69.

- DST Direkt Speciál Transport Kft. 1188 Budapest, Lőrinczi út 24/b.

Önálló adatkezelőként a címzettek nevét, telefonszámát, e-mail címét, szállítási címét kezelheti, abból a célból, hogy a megrendeléseket az adott címre szállítsa.

 

Adattárfejlesztő:

- ADAM SOFT Kft. 4225 Debrecen-Józsa, Szivárvány út 1.

- DIGITALWAVE Hungary Kft. 1149 Budapest, Pillangó park 9.

E-kereskedelem:

- CIB BANK Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.

 

V. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A TERC Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.

 

VI. Ügyfeleinknek, vásárlóinknak és partnereinknek (érintetteknek) biztosítjuk a következő jogokat

 

a) Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatot közöltük vagy közölni fogjuk, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti cégünktől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, beleértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 • ha az adatokat továbbításra kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, tájékoztatás a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért, ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (word, pdf, excel, jpg stb.), kivéve, ha másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 

c) Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni az érintett kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük,
 • az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt az érintett visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
 • az érintett tiltakozik a jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • a személyes adatokat törölni kell uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnünk a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez,
 • munkahelyi egészségügyi célból,
 • statisztikai célból, ha a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 

d) Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig,
 • jogellenes az adatkezelés és törlés helyett azok korlátozását kéri,
 • már nincs szükségünk az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,
 • az érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen (a korlátozás addig tart, míg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokain elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben).

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatjuk.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 

e) Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

 • Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább.
 • Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból került sor, az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

                                                                                                             

f) Adathordozhatóság

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni.

Az érintett kérheti ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

g) Automatizált döntéshozatal

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképp jelentős mértékben érintené.

Automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is- alapuló döntés hatálya nem terjedhet ki cégünk ügyfeleire, vásárlóinkra, partnereinkre, mert ilyen döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

 

VII. Panasz benyújtása

Ha ügyfeleink, vásárlóink, partnereink úgy érzik, szabálytalanul kezeljük a személyes adataikat, ügyfélszolgálatunk örömmel segít és nyomban javítjuk a vélt vagy valós szabálytalanságot. Itt várjuk az üzenetet: terc@terc.hu

Ha nem velünk szeretné megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetősége. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen érheti el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

VIII. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

IX. A megfelelő biztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

X. Egyéb rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

Tájékoztatónk készítésekor a következő forrásokra támaszkodtunk, a tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben is ezeket tartjuk irányadónak:

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny (a jogtáras változatot nem tudjuk ide belinkelni)
 3. a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
 4. a NAIH tájékoztatója a webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről
 5. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.)
 6. 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf

Az adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában közérthetően megfogalmazott jogalapok meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:

 

1. Kapcsolatfelvételi lehetőségek biztosítása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

2. Oktatási tevékenység

a) Érdeklődök tájékoztatása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

b) Jelentkezési lapok regisztrálása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

c) Felnőttképzési szerződés megkötése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

d) Vizsgák lebonyolítása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

e) Oklevelek kiállítása, átadása, kiküldése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

f) Bizonyítványok megőrzése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 32. § (7) bekezdése alapján (bizonyítvány másodlat kiállítása) a bizonyítvány adatainak megőrzése jogi kötelezettségünk.

 

3. Könyvkiadás

a) Szerződéskötés a közreműködőkkel (szerkesztők, szerzők)

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 45. § (1) bekezdése alakisághoz köti a felhasználói szerződéseket.

b) Könyvklubtagság

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

c) Értékesítés a webáruházunkban

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

 

4. Adattárfejlesztés

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

 

5. Dokumentum archiválás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

 

6. CAD

a) Hardver-, szoftverértékesítés, telepítés és hibaelhárítás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

b) Plottershop üzemeltetése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

c) Üzembe helyezés és szerviz

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

d) Bérleti szerződések

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

e) Nyomtatás és digitalizálás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

 

7. Terc-Press

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

 

8. Programértékesítés

a) Megrendelés közvetlenül

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

b) Megrendelés webáruházunkból

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

c) Részletfizetési szerződés

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

d) Programátadás, adminisztrálás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

e) Regisztráció programhasználathoz

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

f) Segítségnyújtás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

 

9. Számlázás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit.

 

10. Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás (látogatóinkra vonatkoztatva).

A személy – és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXIII. törvény 31. §-a, 28. § (1) bekezdés c)-d) pontja rendelkezik az elektronikus megfigyelőrendszer részletszabályairól és a tájékoztatás módjáról.

 

11. Szakmai és üzleti partnereink vezetői és kapcsolattartói elérhetőségi adatainak kezelése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek.

 

12. Hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdésével összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás, a kérhető adatok: név és e-mail cím.

 

13. Csomagküldés, más küldemények átadása kézbesítésre

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

 

14. Oldalunk kezel sütiket

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 

Budapest, 2018. május 25.


scrollUp