logo

Eredmények (KMOP-1.1.4-11A)

Összefoglaló a projekt eredményes lezárásáról:

A projekt keretén belül a „Komplex technológiai innováció a TERC Kft.-nél címmel nyújtottunk be pályázatot. A pályázat beadása 2012. február 29-én történt, majd több hiánypótlás, elutasítás után a pozitív támogatói döntés dátuma 2012. november 07-én keltezett.  A munkát 2013. január 02-án kezdtük meg a tervezett 2012. március 05. helyett - nyolc hónapos csúszással - egy új alvállalkozóval, mivel a korábbi már nem tudta azt vállalni, és árajánlatát csak 6 hónapig tartotta. A projekt tervezett befejezésének napja 2013. december 31. volt, amely a késői kezdés miatt 2014. szeptember 30-ra módosult. A csúszás összhangban volt a késői kezdéssel, az ütemezés ennek megfelelően alakult át. Az alvállalkozók teljesítése - a már korábban lekötött munkáik miatt - eltért az eredeti ütemezéstől, de a végső határidőre minden a szerződések szerint elkészült.

 

A TERC-ETALON programrendszer az egyik legjobban sikerült fejlesztésünk, amely sok tekintetben túlszárnyalta az eredeti elképzelésünket, illetve szerződésben rögzített vállalásunkat. Jelentős anyagi terhet és időt jelentett az ingyenes változat elkészítése, amely a Minisztérium külön kérésére valósult meg. Sajnos csak egy rövid időszakra sikerült anyagi támogatást szereznünk, de továbbra is keressük az anyagi,  jogszabályi megerősítést az ingyenes változat fenntartásához. A pályázat megvalósítása közben rengeteg ötlet, új elképzelés került felszínre, amelynek egyszerre volt pozitív és negatív hatása is. A fejlesztésre így többször nagyobb munkát, több időt kellett áldoznunk, hogy a későbbi, további változtatásokra is előkészítsük a programot, és későbbiekben ne keljen újra írni vagy jelentősen átdolgozni azt. A pályázatban vállalt határidők pontos betartatása érdekében nagy segítséget jelentett a folyamatos - a napi, heti személyes megbeszélések, számonkérések -kapcsolattartás az alvállalkozókkal. A TERC-ETALON programrendszerbe most még több lehetőséget, kihívást és feladatot látunk, ezért a pályázat befejezésével nem zárjuk le fejlesztési munkánkat, hanem azt folyamatosan, saját költségünkre továbbra is el kívánjuk végezni.

A programrendszer fejlesztése mellett a nagyobb feladatot az ÖN adattár tételeinek, tételváltozatainak és komplex tételeinek továbbfejlesztése jelentette. A közel két év alatt 12 új munkanem kiadása mellett a folyamatos napi aktualizálások, fejlesztések elvégzésére került sor. 2013. első negyedévében megvásároltuk az egyetlen konkurens cég ez irányú tevékenységét, amely építőipari adatbázisok fejlesztésével foglalkozott. Ez és a pályázat együttesen még nagyobb lehetőséget és felelősséget jelentett vállalkozásuk számára. Az építési célú anyaggyártó vállalkozások részére vált leghamarabb egyértelművé a kialakult helyzet, az egyéb építőipari tevékenységet végző vállalkozóknál, vállalkozásoknál hosszabb távon realizálódik a letisztult piaci helyzet. Mára az Összevont Építőipari Normagyűjtemény (ÖN) az egyetlen karbantartott és használható segédlet, amely több költségvetés-készítő programrendszer adatbázisát képezi. 2015-ben az ÖN adattár már több mint 318 000 tételt, tételváltozatot tartalmaz, amely 2013-ban csak 248 000 volt. A fejlesztés mértéke jóval nagyobb, mint 70 000 tétel a törölt tételek magas száma miatt. A fejlesztéseknél nem a darabszám feltétlen növelése célunk, hanem az adatok pontossága és a komplexitása, az hogy minden technológia lehetőség szerint szerepeljen az ÖN adattárban.

A komplex tételek kidolgozása megosztott sikert hozott, mert a több mint 2800 tétel kidolgozásával a vállalt darabszámot többszörösen sikerült túltejesíteni, de a felhasználók eddig nem tudták kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Az alap elgondolás és a kidolgozás szakmailag megfelelő, de a felhasználók tájékoztatásán és az adattár megjelenítésén még dolgoznunk kell. Több elképzelésünk is lehet a komplex tételek továbbfejlesztésével kapcsolatban, amely a gyártó cégek bevonásával a minta költségvetésekben történő összevonásáig is elképzelhető. A komplex tétel és a minta költségvetés a gyártó cégeknél egy új információs csatornát is jelenthet, mivel még egyszerűbben meg tudják mutatni a kívánt technológiát. A komplex tétel nem csak egy „összevont tétel”, hanem egy szakmai segítség egy technológia (munkafolyamat) szakmailag pontos elvégzésére.

Az anyaggyártói egyedi programok kifejlesztése nem az eredeti elképzelés szerint alakult. Bár fő céljában megegyezik az eredeti elgondolással (a gyártó cég biztosítsa használatát), de végeredményében más lett a megoldásunk. Az alapötletben csak a gyártó cég tételei és csökkentett felhasználói lehetőségek szerepeltek. A megoldás a „licenccsomag” lett, amelyben a teljes ÖN adatbázis szerepel. A felhasználó cég határozza meg azt a maximális példányszámot, amelyre adunk egy licenckezelő felületet. Itt állíthatja be saját magának a felhasználóit az adott szolgáltatási csomagnak megfelelően. A felhasználó képernyőjén megjelenik a cég logója, és létezik egy statisztikai oldala is, amelynél az elkészült költségvetésekből, a felhasználók adataiból lehet különféle kimutatásokat lekérdezni. Meggyőződésünk, hogy ezt az anyaggyártó cégeken kívül sok közbeszerzést lefolytató, központi pénzeszközökből gazdálkodó cég fogja igénybe venni.

 

Pályázatban vállalt feladatunk volt a naprakész - közvetlen a gyártóktól, kereskedőktől származó hiteles – anyagárak karbantartása. Itt először egy egyedi program elkészítését terveztük, de a gyártó cégek egyedi, eltérő struktúrájú adatbázisban tárolják anyagaikat, áraikat. Nem lehetett kidolgozni az eltérő adatbázisokhoz konvertáló programot, ezért excel alatt létesítettünk egy olyan komplex felületet, amelynél minden gyártó cég saját maga igazítja az excelhez adatbázisát. Ennél a megoldásnál az ellenőrzési rutinok elkészítése nehéz feladat volt, amely a feltételezett hibalehetőségeket próbálja figyelni és figyelmezteti az adattárfejlesztő kollégákat. Ez a rendszer már fel van készítve a több egyidejű árszint kezelésére, de a programjainkból még hiányzik a kezelő felülete. Itt a legfőbb probléma, hogy a programjaink többsége (egy kivételével) tétel egységárakból és nem anyagárakból dolgozik amelynek megoldása folyamatban van.

             

Kiemelnénk a TERC-ETALON program két erényét, amely jelenleg egyedülálló a hazai piacon: az esélyegyenlőség és a maximális környezetbarát felépítés biztosítása. Az otthoni munkavégzés alapja az internetes online programok használata, amely nagyban elősegíti a csökkent munkaképességűek illetve az otthonról dolgozóak (pl. gyermekes szülők) munkavállalását. A környezettudatosság fontos szerepet játszik a TERC Kft. életében, ezért is támogatjuk (folyamatosan fejlesztjük) az online programokat. Nincs környezetszennyező DVD lemez gyártása, hardverkulcsos védelem, postaköltség, személyes átvétellel járó költségek, nem kell telepíteni, frissíteni, nincs nyomtatott felhasználói kézikönyv stb.!  Ennél többet jelenleg nem tudunk megtenni környezetünk megóvása érdekében, de folyamatosan keressük az újabb és még jobb megoldásokat.

A pályázat elnyerésével megnövekedett feladatok ellátása, annak indulása óta sikerült a TERC Kft. munkavállalóinál minőségi és létszámbeli fejlesztést végrehajtani. Terveink szerint ez nem csak a pályázati fejlesztések időtartamára, hanem hosszútávra megoldják és elősegítik a cég mindennapos eredményes munkavégzését. A legnagyobb feladat az adattárfejlesztés területén összpontosul, ezért két új kollégát vettünk fel a munka határidőre történő elvégzése érdekében. Az adattár-fejlesztési csoport hat főre bővült, akik a teljes munkaidejükben a pályázati célok megvalósításán dolgoztak. Ügyfeleink még jobb kiszolgálása érdekében a TERC-ETALON program oktatására, ügyfélszolgálati feladatok ellátására további munkatársat vettünk fel. Ügyfeleinkkel történő szorosabb kapcsolattartás érdekében a telefonmarketinges értékesítési, ügyintézői munkakört két fővel bővítettük.    

Az eredményes pályázat nagyban felgyorsította a fejlesztési elképzeléseinket, új távlatokat nyitott az online felhasználás területén, új ötleteket hozott (minta költségvetés, többes anyagárszint kezelése stb.). Az online programok előnyei az otthoni felhasználástól az oktatás területéig (diákok otthon is el tudják végezni feladataikat), a nem géphez, hanem a felhasználóhoz kötött licenc politikáig egyaránt megjelennek. Az ÖN adattár új munkanemeinek kifejlesztése újabb és újabb felhasználói cégek számára biztosítja a felhasználás lehetőségét. Aktuális témában jelennek meg munkanemek (Akadálymentesítés, Megújuló energiahasznosító berendezések, Energiahatékony építési technológiák), amelyek az esélyegyenlőség és a tudatos környezetvédelem területén is segítenek a felhasználóknak.  

 

A pályázat során az ügyfelek bevonására, folyamatos tájékoztatásukra, a projekt nyilvánosságának a cég kommunikációs tevékenységének bemutatására lehetőséget biztosítottuk. A TERC Kft. honlapján, a havonként megjelenő hírlevelünkben, tájékoztató füzetünkben részletesen beszámoltunk a pályázat alakulásáról. Tájékoztatási kötelezettségünknek a TERC Kft. Irodaházában (az épületen és a folyósokon) a megadott méretű plakátok elhelyezésével és a rendezvényeken rollup-ok (kiállítási installáció) elhelyezésével eleget tettünk. Különböző építőipari szakújságokban közel húsz lapszámban szakmai cikkek jelentek meg. Oktatásaink és telemarketinges munkánk során folyamatosan tájékoztattuk felhasználóinkat, kikértük a véleményüket, megpróbáltuk bevonni a végfelhasználókat a fejlesztésbe.

 

Bízunk benne, hogy TERC-ETALON program jelenlegi és majdan további, fejlesztett változatában egyaránt elősegíti az építőiparral kapcsolatban álló vállalkozók, vállalkozások eredményes munkavégzését.


scrollUp