Új tanfolyamok a TERC Kft. oktatási stúdiójánál

Molnár Miklós Konrád|2017. április 19.

Előzetes, kedvezményes, kötelezettség nélküli jelentkezési lehetőséget biztosítunk leendő hallgatóink részére az új tanfolyamainknál.

 

Kérjük kattintson ide a kötelezettség nélküli jelentkezési lap online kitöltéséhez.

 

Vállalkozásunk a hosszú évek során megszerzett tapasztalataira, valamint kiváló oktatóira való tekintettel, partnereink ez irányú kérésének eleget téve úgy döntött, hogy ismételten megindítja építőiparral kapcsolatos, aktuális továbbképzéseit. A tanfolyamok pontos időpontjának meghatározása előtt az igények felmérésére törekszünk, ezért a mellékelt jelentkezési lap segítségével szeretnénk partnereink véleményét kikérni, amelynek ellentételezéseként a tanfolyamok meghirdetésének időpontjáig 10% kedvezményt biztosítunk az érdeklődőknek.

 

Jelenleg nyolc eltérő tematikájú tanfolyam megszervezését tervezzük:

 

 

  • Egyszerű bejelentés – összetett felelősség – egész napos tanfolyam

Mit lehet építeni egyszerű bejelentéssel? Mi a feladata és a felelőssége az építtetőnek, a tervezőnek (szakági tervezőnek, tervezői művezetőnek), felelős műszaki vezetőnek, építési műszaki ellenőrnek, kivitelezőnek? Milyen tervekre van szükség? Mi a szerepe az e-építési naplónak? Milyen költségvetés szükséges?

[Tartalom: 1. rész: Az egyszerű bejelentés főbb jellemzői, 2. rész: Feladatok, felelősség, biztosítás, 3. rész: Tervek – tervezők, 4. rész: E-építési napló vezetés, 5. rész: Költségvetés-készítés]

 

  • Tervfajták, tervtartalmak, követelmények – egész napos tanfolyam

Milyen tevékenység végzéséhez kell tervdokumentáció? Milyen tervfajtákat kell készíteni? Mikor mi a tartalma a tervdokumentációnak? Milyen követelmények betartását kell igazolnia a tervdokumentációnak? Mik az építésügyi műszaki irányelvek?

[Tartalom: 1. rész: Mikor, milyen terv, 2. rész: Tervtartalmak meghatározása, 3. rész: Követelmények, szabványok, műszaki irányelvek]

 

  • Kivitelezés a házilagostól a vállalkozásig – egész napos tanfolyam

Milyen tevékenységek végezhetők házilagosan? A vállalkozó kivitelező feladatai, felelőssége. Alvállalkozók igénybevételének problémái.

[Tartalom: 1. rész: Mit, hogyan házilagosan, 2. rész: Kivitelezés üzletszerű gazdasági tevékenységként, 3. rész: Vállalkozó kivitelező feladatai felelőssége, 4. rész: Alvállalkozók igénybevételének problémái (teljesítés, kifizetés, szerződés, e-építési napló, stb.)]

 

  • Tűzvédelem a változások sodrában – egész napos tanfolyam

Hogyan változott a tűzvédelmi tervező, a tűzvédelmi szakértő, a szakági tervező feladata, felelőssége, biztosítása? Milyen követelményeket kell betartatni az egyes esetekben?

[Tartalom: 1. rész: Követelmények, 2. rész: Feladatok, felelősségek, biztosítás, 3. rész: Hatósági eszközök]

 

  • Költségtervezés – költségvetés – egész napos tanfolyam

Beruházástervezés, tervezési program, tervpályázat, közbeszerzés, költségvetés, elszámolás

[Tartalom: 1. rész: Beruházás- és költségtervezés, költségbecslés, fedezet, 2. rész: Tervezési program, 3. rész: Költségvetés-típusok, költségtípusok, költségvetés-készítés, 4. rész: Árképzés, az árat befolyásoló tényezők, 5. rész: Az építmény kivitelezésének számlája, 6. rész: Költségvetés-készítő programok

 

  • Ügyintézés 2018 – egész napos tanfolyam

Általános közigazgatási rendtartás és elektronikus ügyintézés!

Új közigazgatási eljárási szabályok lépnek életbe 2018. január 1-én. Általánossá válik az elektronikus ügyintézés a közigazgatásban. Mindez kihat az építésügyre is, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és a szakhatósági eljárásokra is. Ez a nagyhorderejű eljárási reform az építésügy minden szereplőjét érinti valamilyen formában, nem csak a hatóságokat. Nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést, ezért vágjon bele, hogy legyen ideje tervezni feladatai megoldását, tervei megvalósítását!

[Tartalom: 1. rész: Közigazgatási rendtartás, 2. rész: Elektronikus ügyintézés (e-szig, ügyfélkapu, elektronikus kapcsolattartás, rendelkezési nyilvántartás, szakterületi nyilvántartások, személyre Szabott Ügyintézési Felület, felhő), 3. rész: Építésügyi vonatkozások]

 

  • Energetika 2018 – egész napos tanfolyam

Milyen követelményeket kell teljesíteni 2018-ban?

[Tartalom: 1. rész: Új épületek követelményei, 2. rész: Felújítás követelményei, 3. rész: Gépészet, technológia (hűtés – fűtés), 4. rész: Energia-megtakarítás, 5. rész: Alternatív energiák, 6. rész: Okos ház]

 

  • Településrendezés - településkép 2018 – egész napos tanfolyam

Új helyi szabályzatok, megújulnak a településképi követelmények

[Tartalom: 1. rész: Mi lesz a tervezés alapja? 2. rész: Hogyan kell a követelményeket figyelembe venni? 3. rész: Településkép-védelmi eszközök, 4. rész: Önkormányzati támogatás és szankciók]

 

Kellő számú jelentkezés esetén tanfolyamainkat ez év májusától indítjuk. Terveink szerint az utolsó három tanfolyam pedig 2017. III-IV. negyedévében kerül megszervezésre, a jogszabályok illetve tervezeteik függvényében.

A meghirdetett tanfolyamokkal illetve további javaslataikkal várjuk szíves véleményüket, illetve a jelentkezési lap kitöltését. Kérjük kattintson ide a kötelezettség nélküli jelentkezési lap online kitöltéséhez.

 

scrollUp