Újra kapható!

Lévai-Kanyó Judit|2017. február 20.

Meggyesi Tamás: Települési kultúráink c. tanulmánykötete újra megvásárolható. A kötet a Magyarország hagyományos lakókörnyezeti kultúráinak feltárása és értékelése a továbbfejlesztés szempontjából (1986) és az Utcák és terek az alföldi kertes településekben (1988) c. kutatási jelentések alapján készült. Az elemzések tárgya a tradicionális magyar települések, ezen belül a lakóház fejlődéstörténete, amit konkrét példákkal támaszt alá. A kutatás harminc évvel ezelőtt áttörést jelentett, mert bebizonyította, hogy a népi építészet egyedi objektumai mellett léteznek települési hagyományok is. Itt jelent meg először a „genetikus tipológia” kifejezés, a „környezetkultúra” fogalma pedig azóta terjedt el a hazai szakmai szóhasználatban.

 

Tovább a könyvre

 

scrollUp