logo

AutoCAD 2021 újdonságok

 Szerző: Kiss Árpád / arpad.kiss@terc.hu / +36 (20) 946-6514 


   

ÚJDONSÁG!

Az új Rajzelőzmények paletta, a Blokkok paletta fejlesztései, az XREF-ek összehasonlításának lehetősége sokkal hatékonyabbá teszik a munkát.

 

PRÓBAVERZIÓ LETÖLTÉSE

ÚJDONSÁGOK VIDEÓ

 

 

Az AutoCAD 2021 fejlesztéseinek alapjául elsősorban a felhasználói visszajelzések, a felmérések és az elemzési adatok szolgáltak. Számos fejlesztés a gyakran, több szakterületen használt szolgáltatások korszerűbbé és hatékonyabbá tételét célozza. A kiadás rajzformátuma az AutoCAD 2018 rajzformátuma marad. 


Magyar nyelvű VIDEÓ

 

  


Egyszerűsített metszési és meghosszabbítási lehetőség

Ahelyett, hogy először ki kellene jelölnie a határvonalakat a metszés és a meghosszabbítás parancsokhoz, az alapértelmezett Gyors mód alapértelmezés szerint kijelöli az összes lehetséges határvonalat. A további hatások a következők:

 • A METSZ és az ELÉR parancsok elindítása után egyszerűen csak jelölje ki a metszeni vagy meghosszabbítani kívánt objektumokat.

 • A metszeni vagy meghosszabbítani kívánt szakaszok kijelölésének alapértelmezett lehetőségei az egyéni kijelölés, a szabadkézi kijelölés és a kétpontos felfűzéses kijelölés.

 • A szabadkézi kijelölést úgy kezdheti el, hogy lenyomva tartja a bal egérgombot, és a mutatót áthúzza egy vagy több objektumon.

 • A felfűzéses kijelölést úgy kezdheti el, ha rákattint két olyan pontra, amelyek meghatároznak egy, az objektumokon áthaladó szakaszt.

 • A nem metszhető objektumokat a program törli.

Az alábbi ábrán például nem egyértelmű, hogy a két felfelé folytatódó falvonal és az ajtónyílást elzáró két vonal különálló, törlendő vonalszakaszok-e, vagy hosszabb, metszendő vonalak részei. A gyors módban történő metszés, valamint két falvonal és két felfűzési pont ajtónyíláshoz való szabadkézi kijelölése esetén a program szükség szerint metszi vagy törli az objektumokat.

Az objektumok meghosszabbítása hasonlóképpen gyorsabb és kényelmesebb. A következő példában egy ajtónyílás bezárását és egy fal meghosszabbítását láthatja.

A METSZ függvény sraffozásokat tartalmazó határvonalakkal való használata esetén a Gyors mód metszési és Shift+metszés műveletei csak a sraffozások határvonalait használják, nem magát a sraffozási geometriát. Ha például ebben a metszési műveletben a sraffozási objektumot metsző objektum fölé viszi az egérmutatót, a program kiemeli a metszendő részt, az objektum kiválasztásával pedig elvégezhető annak metszése az ábrán látható módon. A metszési művelet nem tartalmazza a belső sraffozási geometriát.

Ezt a viselkedést a TRIMEDGES rendszerváltozó vezérli.

Megjegyzés: Úgy gondoljuk, hogy a Gyors mód elnyeri majd az Ön tetszését is, ha azonban vissza szeretné állítani a korábbi alapértelmezett metszési és meghosszabbítási viselkedést, használja a TRIMEXTENDMODE rendszerváltozót.

 

 

  

 


A revízióbuborék fejlesztései

A revízióbuborékok mostantól tartalmazzák az ívek becsült húrhosszának értékét, vagyis az egyes ívszakaszok végpontjai közötti távolságot.

Az első alkalommal, amikor létrehoz egy revízióbuborékot a rajzban, a program meghatározza az ívek méretét az aktuális nézet átmérőhosszának százaléka alapján. Ez biztosítja, hogy a revízióbuborék kezdetben is észszerű méretű legyen.

A kiválasztott revízióbuborék objektum ívének húrhosszát a helyi menü Tulajdonságok palettáján vagy az új REVBUBORÉKTULAJDONSÁGOK paranccsal módosíthatja.

A REVCLOUDARCVARIANCE rendszerváltozóval szabályozhatja, hogy az ívek húrhosszai eltérőbbek vagy általában egyformábbak legyenek-e. Ennek a rendszerváltozónak a kikapcsolásával visszaállíthatja a revízióbuborékok létrehozásának korábbi módját, míg ha bekapcsolva hagyja, az inkább kézi rajznak megfelelő megjelenést eredményez.

Revízióbuborék objektum kiválasztásakor a Tulajdonságok paletta mostantól a Revbuborékot jeleníti meg objektumtípusként a Vonallánc helyett. A revízióbuborékok alapvetően továbbra is vonalláncok, azonban egy további ívtulajdonsággal és a fogóstílusok közötti váltás lehetőségével (REVCLOUDGRIPS rendszerváltozó) is rendelkeznek.


Objektumok megtörése egy pontban

Az új MEGTÖRÉSPONTBAN parancs segítségével a szalagon lévő Megtörés pontban eszközt mostantól meg lehet ismételni az Enter billentyű lenyomásával. Ez a parancs közvetlenül szétválaszt egy vonalat, ívet vagy nyitott vonalláncot két objektumra egy megadott pontban.


Geometria mérése opció: Gyorsmérés

A GEOMMÉR parancs Gyors beállítása mostantól támogatja a rajz normál nézetében a geometriai objektumok által bezárt rész területének és kerületének mérését.

Ha egy zárt területre kattint, a program kiemeli azt zöld színnel, és a kiszámított értékek megjelennek a Parancs ablakban és egy dinamikus eszköztippben, az aktuális mértékegység formátumában. A Shift+kattintás több terület kijelöléséhez történő használatával a program kiszámítja a halmozódó területet és kerületeket. Ez tartalmazza a zárt szigetek kerületeit is az alábbi ábrán látható módon.

A Shift+kattintás a területek kijelölését is megszünteti. Egy kijelölt terület törléséhez egyszerűen csak mozdítsa el kissé az egérmutatót.

Elérés a szalagon

Kezdőlap > Segédprogramok panel > Mérés/Gyors.


Rajz előzményeinek támogatása (előfizetési előny)

Ha a rajzfájlokat OneDrive-, Dropbox- vagy Box-fiókba menti, a program a munkavégzés során létrehozza ezeknek a rajzfájloknak a további verzióit, verziótörténetet létrehozva. A rajz korábbi verziói az új Rajz előzményei palettán láthatók, ahol összehasonlíthatja őket a rajz aktuális verziójával.

Megjegyzés: A kiválasztott felhőtárhely-szolgáltató megadja a tárolt verziók számát, és kezeli azok lejárati dátumát.

Az Összehasonlítás vezérlő megnyitja a Rajzok összehasonlítása funkciót a verziók közötti geometriai vagy szövegbeli különbségek azonosításához. További információkért lásd: Információk a rajzok közti különbségek összehasonlításáról.

 • Ha be van jelentkezve az Autodesk Account-fiókba, a Dropbox-, Box- vagy Microsoft OneDrive-fiókba mentett rajzok első elérésekor megjelenik egy értesítés. Ha például korábban mentett egy rajzot a Dropbox-fiókjába, a következő értesítés jelenik meg:

  A bejelentkezéskor megjelenik a Rajz előzményei paletta a rajz korábbi verzióit tartalmazó listával.

 • A Rajz előzményei palettán a listázott verziókat dátumtartomány, felhasználónév vagy a verziók között megadott minimális időnövekmény alapján szűrheti.

 • A Rajzok összehasonlítása funkció használatával összehasonlíthatja a rajz aktuális verzióját a rajzelőzményekben található bármely korábbi verzióval. Ha egy rajzhoz felhőalapú hozzáféréssel rendelkező személyek valamelyike módosítást végez, értesítés jelenik meg, amely tartalmazza a módosítást végző személy nevét és egy hivatkozást, amely lehetővé teszi a módosítások összehasonlítását.

Elérés a szalagon

Nézet lap > Előzmények panel > DWG-előzmények.


Grafikus teljesítmény

A 2D eltolási és nagyítási sebesség továbbfejlesztése olyan technikával történt, amely kihasználja a hasonló tulajdonságokkal rendelkező objektumokat, valamint egy olyan technikával, amely különböző nagyítási szinteken jeleníti meg a megfelelő részletességi szinteket.

Amikor valós időben végez eltolást és nagyítást 2D-ben, az AutoCAD-alapú termékek szükség szerint automatikusan végrehajtják az újragenerálási műveleteket. Ez a művelet általában csak nagyon nagy méretű rajzok esetében vehető észre. Ezekben az esetekben az RTREGENAUTO rendszerváltozó kikapcsolásával érdemes lehet megakadályozni a rajz automatikus újragenerálását.

A 3D modellek használatakor a navigálás bizonyos körülmények között a 3D geometria magasabb vagy alacsonyabb részletességű grafikus ábrázolásait hozza létre. A többmagos processzorok használatának köszönhetően a program válaszkészsége jelentősen javult a 3D keringetési, eltolási és nagyítási műveletek használata során. Ez a javítás az ívelt felületeket renderelő vizuális stílusokat használó, összetett 3D modelleken vehető észre a leginkább.


A Blokkok paletta fejlesztései

A továbbfejlesztett Blokkok paletta kényelmesebb hozzáférést biztosít a blokkokhoz, bárhol és bármikor. A legutóbb használt blokkok és blokk-könyvtárrajzok gyors és bármikor történő eléréséhez használja Autodesk Account-fiókját egy támogatott felhőtárhely-szolgáltatóval (Box, Dropbox vagy Microsoft OneDrive).

A Blokkok paletta Legutóbbi lapja a nemrégiben beszúrt vagy az aktuális rajzban létrehozott blokkok pillanatképeit jeleníti meg. Szinkronizálhatja a rajzban lévő legutóbbi blokkokat egy felhőtárhelyre, és bármilyen eszközről elérheti azokat az AutoCAD asztali alkalmazással vagy az AutoCAD webes alkalmazással. Kattintson a Blokkok szinkronizálása elemre, jelentkezzen be az Autodesk Account-fiókjába, majd a blokkok szinkronizálásának megkezdéséhez adja meg egy felhőtárhely helyét.

Előfordulhat, hogy a Blokkok szinkronizálása lehetőség nem jelenik meg a Blokkok palettán, ha már vannak új blokkok az aktuális rajzban, vagy ha nem a Blokkok paletta használatával jelentkezett be az Autodesk Account-fiókjába.

Ebben az esetben a legutóbbi blokkok mappájának helyét a Beállítások párbeszédpanel Fájlok lapján módosíthatja, ahol megadhatja egy felhőtárhely helyét a blokkok szinkronizálásához.

A blokk-könyvtárak és a legutóbbi blokkok mappáinak kiválasztásakor javasolt valamelyik támogatott felhőtárhely-szolgáltató (Doboz, Dropbox vagy Microsoft OneDrive) mappáit használni. Bár megadhat bármilyen helyet a mappák számára, a blokkok a különböző eszközökön és az AutoCAD webes alkalmazásban csak akkor lesznek elérhetőek, ha felhőalapú tárhelyet használ.

A Blokkok paletta Más rajz lapja át lett nevezve Könyvtárak lapra. Mostantól megadhat egy mappát, egy rajzfájlt vagy egy rajzban tárolt blokkdefiníciót, és blokként beszúrhatja azt az aktuális rajzba. A Könyvtárak lap tartalmaz egy legördülő listát, amely a gyorsabb elérés érdekében megjeleníti az 5 legutóbb használt blokk-könyvtárat (mappát vagy rajzfájlt). Ha felhőalapú tárhelyen található blokk-könyvtárat választ ki, az AutoCAD webes alkalmazásban is használhatja ugyanazokat a blokkokat.


XREF-összehasonlítás

A rajz-összehasonlítási funkcióhoz hasonlóan, mostantól összehasonlíthatja az aktuális rajzon külső referenciaként (xrefként) csatolt rajzfájl módosításait. A program revízióbuborékok használatával kiemeli a hivatkozott rajz vagy az összehasonlított rajz módosításait.

Ha egy hivatkozott rajz módosult, megjelenik egy buboréküzenet az alkalmazásablak jobb alsó sarkában (az állapotsor tálcáján). A módosított xref újbóli betöltéséhez vagy a módosítások összehasonlításhoz kattintson a buboréküzenetben lévő hivatkozásra. Az xref-módosításokat a Külső referenciák palettán is összehasonlíthatja.


Érintéses vezérléssel kapcsolatos fejlesztések

A kézmozdulatok támogatása révén jobbá vált az érintéses vezérlés felhasználói élménye. Az érintőképernyők vagy -felületek használata révén az alábbiak bármelyikét végrehajthatja:

 • Eltolás és zoom. Ha nincs folyamatban lévő parancs, egy vagy két ujját használva végezhet eltolást. Ha van folyamatban lévő parancs, két ujját használva végezhet eltolást. A zoomoláshoz csippentse össze vagy nyissa szét két ujját.
 • Kijelölés. A kijelöléshez koppintson az objektumra. Ha egy folyamatban lévő parancs esetében objektumokat kell kijelölnie, egy ujjának elhúzásával létrehozhat ablakos vagy metsző kijelölést.
 • ESC. Egy ujjával duplán koppintva megszakíthat egy parancsot, vagy törölhet egy kijelölést.

Ha egy folyamatban lévő parancs pont megadását kéri, koppintson egy adott helyre. A tárgyraszterek pontosabb vezérléséhez húzza az ujját egy objektum fölé, amíg nem látja a kívánt tárgyrasztert, majd emelje fel az ujját. Két ujját használva végezhet eltolást és zoomolást egy parancs futtatása során.


Biztonsági fejlesztések

A belső tesztelés, valamint a külső felek által végzett értékelések és ellenőrzések segítségével az AutoCAD biztonsági csapata folytatja az AutoCAD-alapú termékek megerősítését a legújabb internetes fenyegetésekkel szemben, és továbbra is megfelel az aktuális szabványoknak és bevált módszereknek.

 

Rajz előzményei VIDEÓ angolul

 

Blokkok paletta fejlesztései VIDEÓ angolul

 

XREF összehasonlítás funkció VIDEÓ angolul

 

 


Kérdése van?
CAD szoftverek
CAD szoftverek
CAD szoftverfelelős
cad@terc.hu
06 (20) 946-6514
Kiss Árpád
Kiss Árpád
Stúdióvezető-helyettes, CAD oktatások, CAD szoftverek
arpad.kiss@terc.hu
06 (20) 946-6514
Simó Tamás
Simó Tamás
CAD szoftverfelelős - értékesítés
tamas.simo@terc.hu
06 (20) 915-1886
scrollUp