logo

Adattárfejlesztés

Terc irodaház
Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN)

A TERC Kft. hosszú évek eredményeként alakította ki saját rendszerét, amelynek alapját a szakmai jogelődje, a FÜTI vállalat FÉMIR és Kisüzemi elnevezésű normagyűjteményei, valamint egyéb jellegű szakmai árjegyzékei biztosították. 1994-ben jelentettük meg az Egységes Építőipari Normarendszert (ÉN) és annak Kisüzemi változatát (ÉNK).

Komplex rendszerünk egyik elemeként 1995-től hat éven keresztül, több tízezer példányban térítésmentesen kiadtuk a TERC Építőanyag Informatikai CD-ROM aktuális számait. A CD-ROM keresőrendszerei megkönnyítették a felhasználók munkavégzését, amelynek során az építő- és építőanyag-ipari adattárak kiegészítették egymást. A TERC Építőanyag Informatikai CD-ROM-ok további kiadását az interneten megjelent információk hatalmas mennyisége és naprakészsége elavulttá tette.

 


Magyarország európai uniós csatlakozása kapcsán már 2002 II. félévében megkezdtük egy új normagyűjtemény-család alapjainak kidolgozását. Ennek keretében átvilágítottuk az Európai Unió több országának építőipari árképzési rendszereit, tájékozódtunk ezen országokban használatban lévő szakmai kiadványokról. 2005-től kezdve az Európai Unió általános direktíváinak megfelelő, műszaki értékekkel, táblázatokkal kiegészített, új struktúrájú Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN) adattárai folyamatosan jelentek meg a hagyományos és a korábban normagyűjteményekben nem szereplő munkanemek tekintetében is.

Új Széchenyi Terv 

Vállalkozásunk az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerében elnyerte a „Komplex technológiai innováció a TERC Kft-nél” című, KMOP-1.1.4-11/A- 2012-0055 jelű pályázatot. Ennek keretében 2013–2014. években az ÖN adattár további (komplex tételek) és a hozzá tartozó új költségvetés-készítő szoftver fejlesztésére nyílt lehetőségünk. A mai napig megjelent 65 munkanemben szereplő tételek száma megközelíti a 44 000-et és a tételváltozatok száma ma már meghaladja a 275 000-t. Az adattárak karbantartása, fejlesztése folyamatos, az aktualizálás félévente történik.


A normagyűjtemények adatállománya szervesen kapcsolódik az anyagadattárhoz, mivel minden egyes anyagnorma mögött megtalálhatók az adott termék műszaki és árparaméterei. A ma már közel 190 000 tételt tartalmazó anyagadattár (ebből 176 000 anyag szerepel a tételekben, tételváltozatokban) árait folyamatosan karbantartjuk, amelyet szerződött partnereink az interneten keresztül negyed-, fél-, évenkénti árkarbantartás során aktualizálhatnak. Áraink tájékoztató jellegűek, matematikailag képzett, súlyozott, átlagosított, kiskereskedelmi árat tartalmaznak.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

Sikeres közbeszerzési eljárás elnyerése után 2007. óta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, nemzeti és közösségi támogatással megvalósuló, építéssel járó beruházások költségvetéseinek realitásvizsgálatánál kötelező jelleggel a TERC Kft. adatbázisát alkalmazza ÉNGY elnevezéssel. A pályázatot benyújtók megkeresésének eleget téve folyamatosan új munkanemeket és tételeket dolgoztunk ki.

A több száz, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően egyre szorosabb a kapcsolatunk az építési anyaggyártó, -forgalmazó vállalkozásokkal, akik folyamatos műszaki és árinformációikkal biztosítják kiadványaink korszerűsítését, továbbfejlődését. Ezeken keresztül egyre szélesedő körben ismerhető meg az építési termékek egyre bővülő választéka.

A KONTROLL Kft. ez irányú tevékenységének 2013. március 31-i átvétele következtében – az egységes magyarországi normagyűjtemény-család megteremtésével – várhatóan ezen kapcsolatunk tovább fog erősödni, szélesedni.

Tovább az adattárfejlesztés oldalára.

 


scrollUp