Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Mikor változik az építmény tűzvédelmi jellemzője?

Magyar Mária|2017. public.month. 07.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex) előírásai szabályozzák, hogy milyen építési tevékenységhez kötelező kivitelezési dokumentációt készíteni. E szabályok szerint kivitelezési dokumentációval végezhető többek között az az építési tevékenység - ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet is -, amely esetében pl. az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak. Járjuk körbe, mikor következhet be ilyen változás?

Mielőtt a tűzvédelmi szabályok vizsgálatát megkezdenénk, nézzük meg mit értünk építési tevékenységen, mely esetében beállhat a kivitelezési tervkészítési kötelezettség?

A kivitelezési kódex meghatározásai szerint:

Építési tevékenység: építmény, -rész, -együttes építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdításához végzett építési-szerelési, bontási munka.

Építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka.

Építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége.

 

A tűzvédelemmel foglalkozó jogszabályi környezetben a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól, a beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalmáról szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet előírja, hogy

 • A beépített tűzjelző berendezés és a beépített tűzoltó berendezés esetében a műszaki leírásnak többek között tartalmaznia kell a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásai szerint a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a kockázati egység kiterjedésének meghatározása során figyelembe veszi többek között

 1. a rendeltetést,
 2. a helyiségek befogadóképességét és az egyes helyiségek közötti helyiségkapcsolatokat,
 3. a helyiségek elhelyezkedését a kijárati szinthez képest,
 4. a benntartózkodó személyek menekülési képességét, helyismeretét, ébrenlétét,
 5. a személyek mentésének eszközigényét, a mentést segítők szükséges és rendelkezésre álló létszámát,
 6. az előállított, felhasznált, keletkező, tárolt anyagok mennyiségét, tűzveszélyességi jellemzőit és osztályát, olthatóságát,
 7. az előállítás, használat, tárolás tűzveszélyességet befolyásoló körülményeit,
 8. a tárolt, kiállított, bemutatott, a rendeltetéshez tartozó tevékenységgel érintett anyagokat, tárgyakat közösségi értékvédelmi szempontból, továbbá pótolhatóságát,
 9. meglévő építmény esetén az építmény adottságait,
 10. létfontosságú rendszerelem esetén annak jellemzőit,
 11. a tevékenység körülményeit, jellemző adottságait, az adott technológiából adódó állapotokat és azok jellemzőit,
 12. a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéssel való ellátottságot.

 

A kockázati egység kockázati osztályát a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a fentiekben felsorolt jellemzők és a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló egyéb körülmények vizsgálatával, mérlegelésével, a hasonló rendeltetések 1. mellékletben foglalt 4. táblázat szerinti kockázati osztályának figyelembevételével határozza meg az alábbiak szerint:

 

3. táblázat A kockázat meghatározása alcímhez

 

 A

 B

1

Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak jellemzői

A kockázati egység kockázata

2

Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül

 NAK

3

Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként legfeljebb 100 l/kg mennyiségű robbanásveszélyes anyag

 AK

4

Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként 100 l/kg-nál nagyobb, de legfeljebb 300 l/kg mennyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag

 KK

5

Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségben robbanás veszélyes anyag

 MK

6

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása legfeljebb 300 l/kg mennyiségben

 KK

7

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségben

 MK

8

 Gépjárműtároló, max. 10 személygépkocsi

 NAK

9

 Gépjárműtároló, 10-nél több személygépkocsi

 AK

10

Egyéb gépjárműtároló tehergépkocsi, autóbusz, trolibusz, egyéb gépjármű részére

 KK

11

Parkológépes vagy gépesített gépjárműtároló

 KK

12

Vasútijármű tároló

 KK

13

 Légijármű-tároló - Repülőgép hossza max. 12 m, törzsszélessége max. 2 m

 AK

14

Légijármű-tároló - Repülőgép hossza >12 m vagy törzsszélessége >2 m

 KK

15

Szemestermény-tároló

 AK

 

4. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez

 

 A

 B

 C

1

Ipari, mezőgazdasági alaprendeltetés

Rendeltetés jellemzői

A kockázati egység kockázata

2

 Állattartás

 alom nélkül

 NAK

3

 

 alommal

 AK

4

Asztalosműhely, -üzem, Faipari üzem, fűrészüzem, parkettagyártás Bútorkészítő műhely, üzem (fa és faalapú építőlemez alapanyagokból) Faalapú termékek gyártása

 

 KK

5

Autószerelő műhely, karosszéria lakatos műhely

 ha a I-II. tűzveszélyességi fokozatú tartozó folyadékokkal történő alkatrészmosás minősítéssel rendelkező zárt berendezésben vagy a szabadban történik, vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokkal történő alkatrészmosást nem végeznek

 AK

6

 

 egyéb esetben

 KK

7

 Autófényező, -lakkozó

 kizárólag vízbázisú festékekkel

 AK

8

 

 szerves oldószeres festékek vagy fedőlakk felhasználása esetén

 KK

9

 Betonelem és gázbeton gyártás, téglagyártás, kerámia termékek gyártása

 

 AK

10

Bitumenes termékek gyártása (szigetelőlemezek, tetőfedő anyagok)

 

 KK

11

 Borkészítés

 

 NAK

12

 Cementgyár

 

 AK

13

 Elektromos berendezések gyártása

 

 KK

14

 Festék-, lakkgyártás

 kizárólag vízbázisú festékek gyártása

 AK

15

 

 egyéb esetben

 KK

16

 Filmstúdió

 

 AK

17

 Horganyzó üzem

 

 NAK

18

 Gipsz-, gipszkarton-, gipszrostlemezgyártás

 

 NAK

19

 Gépkocsigyártás, járműgyártás

 présüzem

 NAK

20

 

 karosszériaüzem

 AK

21

 

 összeszerelő üzem, fényező üzem kizárólag vízbázisú festékekkel

 AK

22

 

 összeszerelő üzem, fényező üzem egyéb esetben

 KK

23

 Gumigyártás

 

 KK

24

 Gyertyagyártás

 

 KK

25

 Huzal- és kábelgyártás

 szigetelés nélküli huzalgyártás

 AK

26

 

 szigetelt vezeték-vagy kábelgyártás

 KK

27

 Malom

 

 KK

28

 Műanyaggyártás

 fröccsöntés

 AK

29

 

 műszálgyártás, műanyaghabok gyártása

 KK

30

 

 műgyantagyártás

 MK

31

 Nyomda

 kizárólag vízbázisú nyomdafestékekkel

 AK

32

 

 szerves oldószeres nyomdafestékek felhasználása esetén

 KK

33

 Pálinkafőzde, likőrgyártás

 

 KK

34

 Papírgyártás

 cellulóz gyártás

 NAK

35

 

 előkészítés és alappapírgyártás

 AK

36

 

 félkésztermék és késztermék gyártása alappapírból, hullámpapírgyártás, kartondobozgyártás

 KK

37

 Sörgyártás

 

 AK

38

 Sütőüzem, kenyérgyár, pékség

 

 AK

39

 Tejüzem

 tejfeldolgozás

 AK

40

 

 tejpor- és proteingyártás

 KK

41

 Terményszárítás

 

 KK

42

 Üveggyártás, üvegfúvás

 üveggyártás, laminálás, hőszigetelő üvegek konfekcionálása

 NAK

43

 

 üvegfúvás

 AK

44

 Vágóhíd

 

 NAK

45

 Üzemanyagtöltő állomás

 

 AK

46

 Varroda, szabászati tevékenység

 

 AK

47

 Vegytisztítás

 

 KK

48

 Zöldség-gyümölcstermesztés

 

 AK

 

Az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján kell igazolni. A kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi munkarésze nem helyettesíti az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit igazoló dokumentumokat.

 

A rendeleti előírás szerint a menekülési útvonal építményszerkezeteinek tűzvédelmi jellemzői feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti követelményeknek.

 

2. melléklet 1. táblázat, a Tűzeseti szerkezeti állékonyság alcímhez

Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó követelmények

 

 

3. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

2. táblázat, a Tűztávolság alcímhez

 

 A

 B

 C

 D

 E

1

A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői

Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m), ha az épület mértékadó kockázati osztálya

2

 

 NAK

 AK

 KK

 MK

3

Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül

 nincs követelmény (tekintettel az éghető csomagolás és tárolóeszköz hiányára)

4

Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert meghaladó mennyiségben

 10

 10

 12

 14

5

- tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással
- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 l mennyiségben

 6

 6

 8

 10

6

Kazal, szérű, rostnövénytároló

 50

 100

 200

 

3. táblázat, a Tűztávolság alcímhez

 

 A

 B

1

A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői

A tárolási egységtől tartandó tűztávolság (m)

2

Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül

 nincs követelmény

3

Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert meghaladó mennyiségben

 15

4

- tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes anyag
- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással
- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 liter mennyiségben

 10

5

kazal, szérű, rostnövénytároló

 20

A tűzvédelemmel kapcsolatos egyes alapfogalmakat – köztük a tűzvédelmi jellemző fogalmát is - az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról szóló 55/2013. (X. 2.) BM rendelet definiálja az alábbiak szerint:

1. tűzvédelmi jellemző: az építményszerkezet tűzzel, füsttel, robbanással vagy azok hatásaival szemben megállapított tulajdonsága, képessége,

2. tűzvédelmi követelmény: az építményszerkezet tűzzel, füsttel, robbanással vagy azok hatásaival szembeni viselkedésére vonatkozó előírás,

3. nyilatkozat: a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező által az adott építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét igazoló irat.

 

A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező csak akkor tehet nyilatkozatot az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről, ha

 • a hatályos műszaki előírások szerinti besorolás alapján a meglévő építmény meglévő építményszerkezetére meghatározott tűzvédelmi követelmények nem szigorodnak az átalakítás, bővítés, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, rendeltetésmódosítás miatt,
 • új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét korábban már igazolták és az igazolt teljesítményű építményszerkezeten csak olyan mértékű beavatkozás történik, mely annak tűzvédelmi jellemzőit nem befolyásolja kedvezőtlenül.

 

A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező a nyilatkozatot köteles az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes műszaki indokolással ellátni:

a) számítás,

b) laboratóriumi vizsgálat, kísérlet, szakintézeti állásfoglalás,

c) számítógépes szimuláció,

d) tudományos kutatás eredménye,

e) műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi jellemző felhasználása vagy

f) az a)-e) pontokban foglaltak elemzése, értékelése.

 

1. melléklet az 55/2013. (X. 2.) BM rendelethez

 

A nyilatkozat tartalma

Nyilatkozat száma:

Nyilatkozat:

Alulírott .................. tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező, igazolom, hogy a .................. címen létrehozott, .................. építményszerkezet a .................. műszaki előírásban meghatározott, alább felsorolt tűzvédelmi követelményeknek megfelel.

 

Tűzvédelmi szakértőre / tűzvédelmi tervezőre vonatkozó adatok:

Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező neve.

Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező címe.

Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező engedélyének száma.

Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező engedélyének érvényességi ideje.

Tűzvédelmi szakértői / tűzvédelmi tervezői szakterület.

Az építtetőre, kivitelezőre, építkezésre vonatkozó adatok:

Építtető neve.

Építtető címe.

Kivitelező neve.

Kivitelező címe.

Építési engedély száma.

Építményszerkezetre vonatkozó adatok:

Az építményszerkezet létrehozásának címe és helyrajzi száma.

Az építményszerkezet besorolása.

Az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe.

Az építményszerkezettel szemben támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és tartalma.

Az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása és adatai:

- név,

- típus,

- rendeltetés,

- szállító neve,

- szállító címe,

- jellemző tulajdonságok,

- az építményszerkezetnél felhasznált arány (ha értelmezhető),

- teljesítmény igazolásának módja, száma.

Az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja.

Az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi jellemzői.

A megfelelőség részletes indokolása:

Figyelembe vett iratok, számítások, vizsgálatok, körülmények, az építményszerkezettel kapcsolatos dokumentált (publikáció, rajz, fénykép, mozgókép, szimuláció) tapasztalatok.

Nyilatkozat kiadásának adatai:

Kiadás helye.

Kiadás dátuma.

Aláírás.

 

 

scrollUp