E-napló

Időpont: 2019. szeptember 10-11. 

Részvételi díj: 24.800 Ft + áfa

 

 

A Magyar Építész Kamara továbbképzési szakbizottsága 2019/7 bírálati sorszám alatt 3 pont értéket határozott meg!

 

Képzési helyszín: TERC IRODAHÁZ 1149 Budapest, Pillangó park 9.

Eszközhasználat: saját laptop és egér használattal

 

A jelentkezéseket a fizetési teljesítések sorrendjében tudjuk fogadni. A jelentkezési lapokat a résztvevő által kitöltve és aláírva, valamint költségviselő cégszerű aláírásával, pecsétjével ellátva szükséges visszaküldeni e-mailben. Díjbekérőt a jelentkezési lap megérkezése után küldjük e-mailben.

2015. szeptember óta folyamatosan szervezzük az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos gyakorlati képzéseinket. A gyakorlati képzés eredményessége érdekében a résztvevők száma az egyes oktatási napokon korlátozott. A jelentkezéseket a beérkezés, illetve a tanfolyam díjának kiegyenlítése sorrendjében vesszük figyelembe. Továbbra sem kívánjuk a résztvevők létszámát bővíteni, hiszen az eltérő tudások miatt az egyénenkénti gyakorlati segítség nyújtásra is módot kívánunk biztosítani.

Jelentkezési lap letöltése

Tanfolyami időpontok

Megnézem a naptárban

Oktatási tematika

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló, többször módosított 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezete rendelkezik az elektronikus építési napló vezetéséről.

Már vezetni kell az elektronikus építési naplót (e-naplót):

 • 2013. október 1-jétől az általános építmények körében,
 • 2014. január 1-jétől az általános építmények körében az EU támogatásából megvalósuló beruházások esetén,
 • 2014. július 1-jétől, a vízi közmű és vízgazdálkodási építmények, illetve a sajátos építményfajták vonatkozásában,
 • 2014. október 1-jétől a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében,
 • 2015. január 1-jétől a közlekedési sajátos építményfajták vonatkozásában.
 • 2016. október 1-jétől az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében.

 

Az oktatás rövid tematikája:

 • az elektronikus építési napló alkalmazás kapcsolódása más alkalmazásokhoz,
 • kinek és milyen módon kell gondoskodni a kivitelezés dokumentálásának lehetőségéről,
 • az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésének és megnyitásának módja, a naplóvezetés tartalmi és formai követelményei,
 • az elektronikus építési napló megnyitásával és vezetésével kapcsolatos tudnivalók,
 • az e-naplóbejegyzésre jogosultak köre, a bejegyzés módja, terjedelme,
 • építtetőnek és a kivitelezés részvevőinek az e-naplóval kapcsolatos kötelezettségei,
 • az e-naplóhoz kapcsolódó betekintési jog gyakorlására jogosultak, a betekintés terjedelme,
 • az elektronikus teljesítésigazolással kapcsolatos előírások,
 • az elektronikus építési napló jelzései, a központi szerveren futó alkalmazás hatásainak áttekintése stb.

 

Az e-építési napló készítés lépéseit előadónk a gyakorlatban is bemutatja. Párhuzamosan két laptop és két kivetítő segítségével ismerhetik meg hallgatóink az e-napló alkalmazási felületét más-más felhasználói szemszögből. A gyakorlati képzés során szükséges számítástechnikai eszközről, szoftverekről és a letölthető segédletekről a képzésre jelentkezőket részletesen tájékoztatjuk.

 

A képzésekre vonatkozó általános információk:

A gyakorlati képzés során szükséges számítástechnikai eszközről, szoftverekről és a letölthető segédletekről a képzésre jelentkezőket részletesen is tájékoztatjuk.

 

Javasolt számítástechnikai eszköz: saját laptop, esetleg asztali gép (ajánlott Windows 7 vagy magasabb verziószámú operációs rendszer, vírusmentes, megbízható módon internet kapcsolatot létesítő gép), amelyet a résztvevők a gyakorlati képzésre hozzanak magukkal! Vállalkozásunk wifi-n keresztül biztosítja az internetes elérhetőséget.

 

A képzések jellegére való tekintettel a résztvevők száma korlátozott, azonban a minimális csoportlétszám: 20 fő.

 

Valamennyi résztvevőnek a tanfolyam eredményes elvégzése érdekében javasoljuk, hogy megelőzően informálódjanak a

http://www.e-epites.hu/e-naplo/oktatasi-anyagok-segedletek oldalakon,

valamint ismerkedjenek meg a

http://www.e-epites.hu/e-naplo/bemutato-alkalmazas

 segítségével a demo verzióval.

 

Bándi Fanni

Oktatásszervező

Tel.: 06/1/422-2518, 

Mobil: 06 (70) 670 5199

Fax: 06/1/222-2405

 
 

scrollUp