Szakmai díjak átadása a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából

Magyar Mária|2018. március 19.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából szakmai díjak: Ybl Miklós-díjak, Batthyány Lajos-díj, Magyary Zoltán-díjak, Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díjak és Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjak átadására került sor.

 

Ybl Miklós-díj

A legalább 15 év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható. Évente legfeljebb 5 fő részére kerül kiosztásra, az elismerést ugyanaz a személy munkássága során csak egyszer kaphatja meg.

A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díjhoz egymillió-ötszázezer forint összegű pénzjutalom jár.

 

Díjazottak

forrás: http://epiteszforum.hu/gratulalunk-a-dijazottaknak-ybl-dij-2018

 

Gall Anthony John ausztrál származású építész, építészettörténész, egyetemi oktató

Kós Károly szellemi és alkotói örökségének méltó módon történő közvetítéséért, a magyar szecessziós és népi építészet szakértőjeként végzett munkájáért, valamint magas színvonalú kutatói, építésztervezői és oktatói tevékenysége elismeréseként kapott díjat.

1993-ban telepedett le hazánkban. Építészeti felfogása a magyar organikus építészethez, tágabb értelemben a regionalizmushoz kötődik. Megvalósult épületeinek jó része az építészeti tradíciók folytatásának rendkívül sikeres példái. A tradíció folytatását ő is folyamatos újrateremtésként, kreatív és szabad felhasználásként értelmezi, hasonlóan Bartók Bélához és Kodály Zoltánhoz, s különösképpen példaképéhez Kós Károlyhoz, akinek életműve elméleti munkásságának középpontjában áll. Fő törekvése a történelmi és földrajzi értelemben vett ”hely” kialakítása és továbbalakítása építészeti eszközökkel, a lokális kultúra továbbépítése. A Kárpát-medencei kultúrtáj, az erdélyi építészeti környezet történelmi rétegzettsége erős inspirációval szolgál számára, és meghatározza építészeti gondolkodását. Műveiben fontosabb a folytonosság, mint a különbözés és az önmagáért vett újdonság vágya, s ezt a folytonosságot mindig tiszta és visszafogott formálással teremti meg. Ritka, hogy valakinek az elméleti, gyakorlati és oktatói tevékenysége ilyen, nemzetközi szinten is értékelhető módon szolgálja a Kárpát–medencei kultúrkör gyarapodását. Ez a mesteri, kiegyensúlyozott hármasság emeli Gall Anthonyt kiemelkedő építészeink közé.

 

Callmeyer László "gondoskodó" építész

A magyarországi kistelepüléseken rejtőző építészeti értékek védelmében, megmentésében, azok feltárásában és továbbépítésében kifejtett több évtizedes „gondoskodó" építész alkotói munkássága elismeréseként kapta a díjat.

Munkáiban azonnal felfedezhető elkötelezettsége, gondolatainak egy pontosan meghatározható szakmai, emberi mezsgyéje. Ez nem más, mint a hazaszeretetből fakadó értékvédelem, értékmentés. Minden, ami kultúránkban értéket képvisel, azt észrevenni, erényeit megemelni, annak éltét a jövő számára meghosszabbítani. Ez a nemes szándék az alkotó természetéből fakad, ettől hiteles minden munkája. ”Gondviselő” munkamódszere által egy összedőlni készülő ház nemcsak hogy talpra áll, hanem áthatja térképző ereje, az igazán rejtőző téri érték kibontása, továbbépítése. Ezt a képességét kíséri a részletképzések intelligenciája. Személyében – építészeti munkásságán túl – a szakmáért szenvedélyesen elhivatott embert ismerhetünk meg.

 

Szabó Levente DLA építész, oktató

A jelen és a múlt egységbe rendezett újraértelmezéséért, magas színvonalú, nemzetközileg is elismert építész alkotói munkásságáért, valamint egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként kapott díjat.

A BME Középülettervezési Tanszékén 2001-től meghívott, 2007-től főállású egyetemi oktató, jelenleg docens, tanszékvezető helyettes. 2010-től az Építőművészeti Doktori Iskola titkára, témavezetője és előadója. 2008-tól több éven keresztül az ÉME-Mesteriskola mestere. Építész tanári munkája mellett saját irodát vezet. Társtervezőként készített első jelentős épülete – a Népliget Center irodaház tervezéséért megosztott Pro Architectura díjat kapott. Szinte minden munkája az építész szakma és a szélesebb közvélemény érdeklődésének középpontjába került. A Móricz Zsigmond körtéri Gomba épületének rekonstrukciója, az ELTE Trefort-kerti emlékműve, a soproni Várkerület revitalizációja, vagy a reformáció 500. évfordulójára készült Kálvin téri köztéri installációja egyaránt emblematikus alkotásai. Munkáiban a múlt rétegeit feltárva, azokat értő, mai módon kiegészítve fogalmaz meg üzenetet a jelenkor és a jövő számára.

 

Vasáros Zsolt DLA építész, oktató, régész

A komplexitást mutató építészetéért, következetes, kiváló tér- és formaérzékről tanúskodó komplex és sokoldalú építészeti alkotói, tanszékvezetői, régész és kiállítás-tervezői munkássága elismeréseként kapott díjat.

Építészeti tanulmányai közben az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vendéghallgatója volt, majd a Kölni Egyetem Régészeti Intézetében kutatott, mely jól mutatja érdeklődésének kettősségét. A BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékvezető docenseként napjainkban is egyiptomi és hazai régészeti munkák résztvevője. Építészeti és muzeológiai felkészültségét sikeresen ötvözte olyan jelentős munkáiban, mint a Rudabányai Rudapithecus Látványtár, vagy a most épülő Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási központ. A régészeten túl a kiállítás-tervezés területén is számos sikeres feladatot oldott meg. Az ő nevéhez fűződik a Sárospataki Vármúzeum, a Páva utcai Holokauszt emlékmúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum állandó tárlatán túli időszaki kiállítások, pl. a Botticellitől Tizianóig, vagy a Cézanne és a múlt. Az ő tervei alapján készült a ”Mi magyarok” látogatóközpont a Magyarság Házában és az 56-os Kossuth téri emlékhely. Vasáros Zsolt építészetét az a komplexitás jellemzi, mely az építészeti esztétikai értéken túl ötvözi az oktatói mivoltból is adódó kreativitást, a régészet gyakorlati anyag és tárgyközpontúságát, és a kiállítás-tervezés lényegkiemelő dramaturgiáját. Mindezt együtt – nemzetközi mércével mérhetően.

 

Zakariás Attila István építész

A székelyföldi népi építészet szakértőjeként végzett több évtizedes értékmentő és értékteremtő építészeti munkásságáért, valamint az erdélyi műemlékvédelem területén kifejtett tevékenységéért kapott díjat.

Életműve, kezdeteitől fogva két pilléren nyugszik: egyfelől, a korán felfedezett, megismert és sajátként elfogadott népi építészet, másfelől az erdélyi egyházi és világi műemlékek, amelyeknek alapos ismerője, csodálója. Mindkettő meghatározó hatást gyakorol művészetére. Kialakult egyéni művészi stílusa, építészeti formavilága szervesen ötvöz egybe modernséget és hagyományt, népi építéstechnikát és kortárs programot. Kiemelt figyelmet érdemel műemlékvédelmi tevékenysége is. Erdélyben ez többet jelent, mint szakma. Itt identitástudat, egy elnyomott közösség kulturális folytonossági törekvése. Így mély értelmet nyer a múlt megmentése. Számos kúria, kastély, templom rehabilitációja, restaurálása, életre keltése fémjelzi munkásságát. Minden újabb tervezési feladattal és házzá épült tervvel egyre világosabban rajzolódik ki egy általa megálmodott és megépített emberi világ, mely hozzájárul a mai Székelyföld sajátosan markáns architekturális arculatához.

Forrás: http://ybldij.hu/dijazottak/2018

 

Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj

A műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

 

Díjazottak

 

Gálné Lászay Judit művészettörténész

Az épületkutatások és a helyreállítások folyamatában közel négy évtizeden át magas színvonalon, kiemelkedő felelősségérzettel, a társszakmák képviselőivel szoros együttműködésben végzett szakmai munkásságáért, a szakmai közélet szervezése és az örökségvédelem hazai és külföldi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért kapott díjat.

 

Nagy Gábor okleveles építészmérnöknek, a Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala osztályvezetője.

A klasszikus műemlék-felügyeleti feladatok komplex szemléletű, példamutató képviseletéért, Pest megye fejlesztési és műemlékvédelmi érdekeinek összehangolásáért, az örökségvédelem eredményeinek népszerűsítéséért, valamint publikációs tevékenységéért kapott díjat.

 

Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj

A régészeti örökség védelme érdekében végzett kimagasló, a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű régészeti szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

 

Díjazottak

 

Dr. Honti Szilvia régész

Négy évtizedes elkötelezett régész-szakmai munkásságáért, több jelentős Somogy megyei feltárás vezetéséért, az M7-es autópályához kapcsolódó régészeti munkák magas színvonalú irányításáért, szervezéséért, ifjú kutatók tudományos munkájának támogatásáért kapott díjat.

 

Dr. Pusztai Tamás régész

A magyarországi középkori régészet megújításában játszott kiemelkedő szerepéért, a miskolci Hermann Ottó Múzeum országos jelentőségű tudományos műhellyé fejlesztéséért, nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséért, az ifjú kutatók támogatásáért, a tudományos közéletben és a szakmai érdekképviseletben végzett tevékenységéért kapott díjat.

Forrás: https://librarius.hu/2018/03/14/atadtak-az-ybl-batthyany-foster-gyula-magyar-zoltan-dijakat-is/

 

Batthyány Lajos-díj

Kiemelkedő közigazgatási életmű elismeréseként adományozható a Miniszterelnökség tevékenységét segítő személynek.

 

Díjazott

 

Gondos Judit, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára.

 

Magyary Zoltán-díj

A közigazgatásban végzett magas színvonalú kormánytisztviselői szakmai munka, illetve a közigazgatással összefüggő, annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

 

Díjazott

 

Molnár László Péter Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztálya főosztályvezetője.

 

Horváthné Dr. Paizs Teréz Magdolna Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya főosztályvezetője

forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/hir/atadtak-a-miniszterelnokseg-szakmai-dijait

 

scrollUp