logo

Építésügyi Műszaki Irányelv

Terc Műszaki Irányelv

Új Építésügyi Műszaki Irányelv jelent meg!

Szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének meghatározási elvei

 

A 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet értelmében létrehozásra került az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMFB). Az Építésügyi Műszaki Irányelvek eltérően a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvektől nem egy jogszabály által támasztott követelményeknek megfelelő, kielégítő megoldásokat tartalmaz, hanem az épített környezet létrehozása és fenntartása érdekében végzett tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő, jogszabály, szabvány által nem szabályozott, azokkal nem ellentétes követelményeket, tevékenységekre vonatkozó módszereket tartalmaz. Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat építésügyi műszaki irányelvre. Az adott jogszabály vonatkozó követelményei teljesülnek, ha a hivatkozott építésügyi műszaki irányelvben meghatározottakkal azonos vagy kedvezőbb megoldások készülnek.

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. biztosítja a műszaki irányelvek elérhetőségét, amelyek az ÉMI honlapjáról ingyenesen letölthetők. A Szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének meghatározási elvei című irányelv az alábbi linken érhető el:

Elolvasom

Az épületekbe betervezésre kerülő hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének (műszaki jellemzőinek) meghatározásakor figyelemmel kell lenni az alkalmazás szempontjából mérvadó szerkezet típusára, a szerkezetet érő hatásokra, a szerkezettel és az abban alkalmazható építési termékekkel szemben támasztott jogszabályi és szabványi előírásokra, megrendelői igényekre, szerkezetekre vonatkozó rendszerminősítésekre és gyártói alkalmazástechnikai útmutatókban foglaltakra.

A címbeni irányelv az MSZ EN 13162 szabvány szerint gyártott ásványgyapot hőszigetelések (szálas hőszigetelések) épületekben történő alkalmazása során az elvárt műszaki teljesítményének (műszaki jellemzőinek) a meghatározására vonatkozik, így a gyári készítésű ásványgyapot hőszigetelő termékek építőipari alkalmazását segíti elő.

Az épületenergetikai és klímavédelmi célok elérése érdekében ma már nem igazán létesül olyan építmény, amelyben ne használnának hőszigeteléseket. Az energetikai, akusztikai, páratechnikai kérdéseken túl igen komoly tűzvédelmi kérdések is felmerülnek használatuk során.  Attól függően, hogy milyen szerkezetben, rendszerben, céllal alkalmazzuk a szigetelést, tűzvédelmi szempontból nem csak a tűzzel szembeni viselkedési osztálya (tűzvédelmi osztálya) lehet mérvadó, hanem egyéb más termékjellemzője is például testsűrűsége, olvadáspontja, felületre merőleges húzószilárdsága.

A megfelelő szigetelés kiválasztása komplex szemléletet igényel. Törekedni kell arra, hogy az adott beépítési szituációhoz igazodóan, ne csak egy-egy kiragadott vagy legjobbnak ítélt teljesítményjellemző alapján kerüljön kiválasztásra az alkalmazott szigetelés, hanem a teljesítményjellemzők összeségének az értékelésével.

Elengedhetetlen továbbá, hogy a kiválasztást megelőzően a szerkezet típusát, hőhidasságát, csomóponti kialakításainak problémáit, az eltérő szerkezetek kapcsolati megoldásait, a rétegfelépítést és a megfelelőség igazolásának lehetséges módozatait tisztázzák.

A szerkezeteknél a védelmi síkok felületfolytonossága és lehetőségekhez mérten egyenértékűsége alapelvárás. El kell kerülni a hő- és hanghidakat, a pára, légzárási vagy tűzvédelmi szempontú csatlakozási, illesztési, csomóponti kockázatokat.

Az irányelv végigvezeti a szakmagyakorlót a legfontosabb szempontokat kiemelve azokon a lépéseken, amelyeket egy követelményeknek megfelelő szigetelés kiválasztása során át kell gondolnia. Kiemelt rész foglalkozik a tűzvédelmi követelmények kielégítésével, melyben nagy szerepe van a nem éghető szálas hőszigeteléseknek. Sok esetben csak általuk biztosítható az elvárt műszaki megoldás. Az irányelv melléklete foglalkozik a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kapcsolódó elemeivel, valamint a hőszigeteléseket tartalmazó épületszerkezetek tűzvédelmi megfelelőségének igazolási lehetőségeivel is.

Bár témájában a nem éghető szálas hőszigetelésekre (üveg és kőzetgyapot szigetelésekre) vonatkozik az irányelv, áttételesen jól alkalmazható más típusú szigetelések megfelelőségének az ellenőrzésére, külön rávilágítva azokra a tűzvédelmi szempontból vizsgálandó területekre, amelyeknél az éghető szigetelések alkalmazása korlátozott lehet.

 

Lestyán Mária

építészmérnök, szakújságíró

A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesületének elnöke

scrollUp