logo

Városok az Osztrák-Magyar Monarchiaban

Megjelent!

Lovra Éva új könyve - Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában 

 

Könyv a történelmi magyar városokról, ami Szeged, Szabadka, Győr, Kecskemét, Kolozsvár, Nagyszeben, Arad, Újvidék stb., összesen 80 város modernizációs folyamatait elemzi
az 1867–1918 közötti időszakban.

 

A könyv célja, hogy a kialakult városszövetek alapján rendszerezze és tipologizálja a kor városépítésének eredményeit. A tipológia 41 városszövettípust, a városok 16 alaptípusát és 9 végleges várostípust különböztet meg. A rendszertani vizsgálat célja, hogy rendszerbe foglalja a progresszív városfejlődés hatására kialakult új városszövettípusokat. Mindezt az ún. integrált városmorfológiai módszerrel teszi, amely az utcahálózat, a telkek, az épületek, a telekrendszerek és a kapcsolódó kiegészítő terek meghatározásával és egymással való kapcsolatukkal foglalkozik. Egy adott város karakterének és fejlődési irányának meghatározása szempontjából a várostipológiát kiegészítik a városképvizsgálatok. Az 1873-ban egyesült Budapest dominanciája például nemcsak gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális szinten, hanem a városkép kialakításában is megmutatkozott. Lovra Éva kutatásai bizonyítják, hogy a kiegyezés kori Habsburg Birodalom városait nemcsak közös sors, hanem sajátosan közös arculat is összeköti.

A tudományos rendszerezést számos térkép, utcahálózati rajz, beépítési séma teszi érthetővé, a sok archív fotó pedig a könyvet élvezetessé.

 

A könyvet megvásárolhatják webáruházunkban is!

scrollUp