Adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat hatálya, alapelvek


A TERC Kft. minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújt partnereinek. Célunk hírnevünk továbbvitele az online környezetbe is, ezért gondoskodunk a személyes adatok védelméről. Az Öntől kapott bármilyen információt kizárólag arra használjuk fel, hogy folyamatosan javítsuk az Ön böngészési élményeit. Kérjük, olvassa el adatkezelési szabályzatunkat, amely a személyes adatok kezelésére, védelmére vonatkozik.
A jelen szabályzat alkalmazása a TERC Kft. valamennyi munkavállalójára vonatkozik.
A TERC Kft. a mindenkori magyar jogszabályoknak és európai uniós direktíváknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.
A TERC Kft. elérhetősége: székhely, iroda: 1149 Budapest, Pillangó park 9., telefon: +36 (1) 222-2402, 222-2403, 222-2404, telefax: +36 (1) 222-2405, e-mail: terc@terc.hu
Adatvédelmi felelős: Németh Balázs, telefon: +36 (1) 422-2527, telefax: +36 (1) 222-2405,  e-mail: balazs.nemeth@terc.hu
A TERC Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra.
Az Ön személyi adatai (e-mail cím, név, telefonszám és postai cím) lehetővé teszik számunkra, hogy szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel (pl.: megrendelések pontosításánál). Felhasználhatjuk az információt arra, hogy értesítsük Önt a honlaphoz tartozó fontos változásokról és a TERC Kft. új szolgáltatásairól. Figyelemmel kísérjük a felhasználók oldalhasználati szokásait, hogy tovább fejlesszük a honlapunk struktúráját, oldal megtervezését (design) és megjelenítését. Személyes információi által javítani szeretnénk böngészési élményeit, hogy olyan tartalmat készíthessünk és ajánlhassunk Önnek, amely érdeklődéséhez igazodik. Ezen a módon Ön is több információt kap arról, amit szeretne megismerni.
A TERC Kft. nem ad el, nem adja át, semmilyen más módon nem fedi fel az Ön személyes adatait/információit a TERC Kft-n kívülálló személynek. A TERC Kft. csak abban az esetben fog rendelkezésre bocsátani fontos információt egy harmadik személy számára, ha egy ilyen lépés indokoltan szükséges a törvényi kötelezettség maradéktalan betartása miatt. A TERC Kft. egy harmadik üzletfél számára esetleg összesített statisztikát bocsáthat rendelkezésre ügyfeleiről, eladásairól, a hálón való böngészési szokásokról és egy oldalhoz kapcsolódó információról, de ezek a statisztikai adatok nem tartalmazhatnak személyi azonosító adatokat. Olyan személyes adatok, mint az Ön neve vagy e-mail címe stb. nem kerülnek felhasználásra az ilyen jellegű statisztikák összeállításakor.
A szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi címen: 1149 Budapest, Pillangó park 9., www.terc.hu. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.
 

2. Jogi háttér


A szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
-      az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény),
-      iparági szabályok, ajánlások
Infotörvény
3.§. szerint:
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
5.§. szerint:
(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul
 

3. Tájékoztatás


Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kapcsolattartó neve: Németh Balázs
Az adatkezelés célja: partnernyilvántartás, tájékoztatás, kedvezményes ajánlatok küldése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: az érintett által rendelkezésre bocsátott adatok (vállalkozó, vállalkozás neve, címe, e-mail címe, adószám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, elérhetőségei)
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 
4. Adatbiztonság


Az adatok tárolása a TERC Kft. székhelyén, szerverein történik, az általunk gyűjtött személyes adatokat a legújabb biztonsági technológiák felhasználásával védjük az illetéktelen hozzáféréstől.
 
5. Cookie-k (sütik)


A TERC Kft. honlapjai csak és kizárólag olyan programokat (cookie-k) telepítenek a felhasználó számítógépre, amelyek annak működéséhez feltétlenül szükségesek. A honlapok használatával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen szoftverek számítógépére telepítésre kerüljenek. A "cookie-k" olyan információdarabkák, amelyeket egy weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére nagyon picike szöveg fájlként. Ezeket nyilvántartási célokra használják. A "cookie-k" hasznosabbá teszik a weboldalt azzal, hogy információt tárolnak az Ön által előnyben részesített oldalrészekről. A "cookie-k" önmagukban nem azonosítják a felhasználókat, habár azonosítják a felhasználó számítógépét. A "cookie-k" a felhasználó számítógépéről automatikusan törlődnek a szoftverben megadott intervallumon belül.
 

6. Hírlevél küldés gyakorisága


Mint regisztrált látogató havonként két alkalommal kap vállalkozásunktól e-mail hírlevelet, amelyben honlapunkról vagy szolgáltatásainkról nyújtunk tájékoztatást. Ha úgy gondolja, hogy a továbbiakban ezekre nem tart igényt, akkor bármikor leiratkozhat a hírlevél legalján található „Leiratkozás a hírlevélről” menüpontra kattintva. Amennyiben ennek bármilyen akadálya lenne, akkor szíveskedjen a terc@terc.hu e-mail címre küldeni egy leiratkozásra vonatkozó kérést, amely esetben egy visszaigazoló levélben értesítjük, hogy e-mail címét adatbázisunkból végérvényesen töröltük.
 

7. Jogorvoslat


Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Kérelmére a TERC Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, honlap: www.naih.hu) lehet élni.
 

8. Összefoglalás


Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait. A világhálón gyűjtött adatokat arra használjuk, hogy a honlapunkon való böngészést olyan könnyűvé tegyük, amennyire ez lehetséges és nagyobb élményt nyújtsunk. Ezek az információk kizárólag a TERC Kft. érintett munkatársainak állnak rendelkezésére, akik valamennyien titoktartási kötelezettséggel bírnak. Mi nem adjuk el, nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és nem adjuk át azokat másoknak. Ha Ön azt választja, hogy nem óhajt kapni semmilyen hírt vagy speciális ajánlatot tőlünk, akkor leiratkozhat a hírlevelünkről.
 
Budapest, 2012. május 15.

 


scrollUp