logo

Kamatszámítás késedelmes fizetés esetén

A TERC Kft. kamatszámítása késedelmes fizetés estén

 

 

A TERC Kft. 2013. július 1-jétől kezdődően a késedelmes fizetéseket érintően a Polgári Törvénykönyv új szabályainak figyelembevételével jár el.

A késedelmi kamat mértéke a késedelemben érintett naptári félév 1. napján érvényes jegybanki alapkamat (2016. május 25. óta változatlanul 0,90%) 8 százalékponttal növelt értéke. Fizetési késedelem esetén a TERC Kft. – jogosultsága alapján – a törvényben foglaltakkal megfelelően a követelések behajtásával kapcsolatos költségei megtérítésére 40 EUR-nak megfelelő forint összegben (amely az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes deviza- középárfolyama szerint számol ki) költségáltalányt számít fel. A behajtási költségáltalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, összege azonban a kártérítésbe beszámít.

A felesleges költségek megtakarítása érdekében kérjük valamennyi partnerünket szíveskedjen minden esetben a TERC Kft. által kibocsátott számla összegét a megadott határidőn belül, a számlaszám(ok)ra való hivatkozással kiegyenlíteni.

 

 

Budapest, 2020. február 3.

 

 

Vezetőség


scrollUp