logo

MVH Építési Normagyűjtemény

Az ÖN normaadattár 2007-ben közbeszerzési eljárást nyert az MVH-nál!

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Közbeszerzési Értesítő 2007. február 14-i, 19. számában 2368/2007. szám alatti hirdetménnyel közbeszerzési eljárást indított "Építésügyi normagyűjteményt tartalmazó adatbázis összeállítása és karbantartása" tárgyában, amelynek célja az MVH számára személyre szabott, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, nemzeti és közösségi támogatással megvalósuló építéssel járó beruházások költségvetéseinek realitásvizsgálatára alkalmas adatbázis (úgynevezett építésügyi normagyűjtemény) összeállítására és karbantartására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése volt. A TERC Kft. elfogadott Ajánlatában megajánlotta az MVH számára - az Ajánlattételi felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelő - saját fejlesztéseként létrehozott normarendszer-család, az úgynevezett Összevont Építőipari Normarendszer (a továbbiakban: ÖN) használati jogát és annak rendszeres frissítését. A MVH 2007. március 7-én kelt döntésével az eljárás nyertesének a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t nyilvánította, és 2007. március 9-én megkötötte a szerződést.

 

Miben tér el az ÖN az ÉNGY tételszámaihoz képest?

 

Az ÉNGY esetén a tételszámok nincsenek tagolva, egy folyamatos tételszámot tartalmaz. A munkanemszámok és a fejezetszámok tökéletesen megegyeznek, az eltérések az ÖN strukturált tételadattárból és az altételszámokból adódnak, amelyre az MVH egy egyedi, folyamatos tételszámrendszert hozott létre. A tételek szövege, normaértéke, mennyiségi egysége és anyagára 100%-ban megegyezik az éppen aktuális ÖN adattár adataival.

 

Miből adódhat, hogy bizonyos ÖN tételeknél nincs ÉNGY kód?

 

Negyedéves rendszerességgel juttatjuk el az MVH részére a fejlesztéseket, aktualizálásokat. Az egyedi ÉNGY kódokat jelenleg csak az MVH adhatja meg, ezért elképzelhető, hogy a TERC V.I.P. és a TERC-ETALON programrendszerben megjelenő új tételek, technológiák csak a következő negyedévben kapnak ÉNGY kódot. Halmozottan jelentkezhet a probléma az internetes karbantartással rendelkező TERC V.I.P. felhasználóknál, hiszen ők akár napi rendszerességgel tölthetnek le friss adatokat.

 

Információk az MVH honlapján!

 

Az MVH honlapján részletes információt talál az ÉNGY használatával kapcsolatban. Regisztrált felhasználók részére letölthető egy fordító lista, amely tartalmazza az ÉNGY és a ÖN kódok párosítását egy Excel fájlban.


scrollUp