ÖN és az ÉN (ÉNK) között

Az ÖN adattár főbb eltérései az ÉN-ÉNK építőipari normagyűjteményektől

 

A kötetek kiosztása, a munkanemek számozása - az építési termékek, technológiák fejlődése következtében - több esetben megváltozik, új munkanemek kerülnek kidolgozásra.

A tételek kódszámainak szerkezeti rendszere és a tételszámok karakterszáma megváltozik a megnövekedett anyagfajták és a folyamatos bővítés lehetőségének biztosítása érdekében.

A versenysemlegesség elvének megfelelve a tételek megnevezésében nem szerepel sem a termék márkaneve, sem pedig annak gyártójára való utalás, ezek az adatok az erőforrás-táblázatok után, a tételváltozatokban kerülnek rögzítésre.

Jelentős műszaki előrelépést jelent, hogy a korábban korlátozott terjedelmű információs szöveg több mint háromszorosára, 1502 karakternagyságra növekszik, amely megteremtette annak lehetőségét, hogy még precízebb, műszaki, szakmai információs tételmegnevezés jelenhet meg.

A magyarországi gyakorlatban újdonságnak számító egysoros, rövidített tételszöveg az elkészített költségvetési kiírások könnyebb áttekintésére nyújt lehetőséget.

Kiemelkedő újdonság, hogy a tételek szövege után annak műszaki paraméterei, adatai - munkanemenként, azon belül tételenként akár eltérő módon – megjelenhetnek.

A felhasználók hosszú évek óta megfogalmazott igényének eleget téve a gépköltségek a korábban használt kWh helyett műszakóra mértékegységben kerülnek meghatározásra.

A gyártóra utaló tételváltozatok további műszaki paramétereket tartalmaznak, amelyek megkönnyítik, szakmailag megalapozottabbá teszik a felhasználók választását.


scrollUp